Skip to main content

Om Oss

Om oss

Unilabs tilbyr tjenester innen laboratoriemedisin og bildediagnostikk og patologi. Våre tjenester er preget av høy kvalitet, sikkerhet og service. Laboratoriemedisinske analyser og bildediagnostikk spiller en avgjørende rolle i diagnostisering, overvåking og behandling av pasienter.

Våre enheter fungerer som et integrert ledd i helsesektoren. Våre kunder er pasienter og henvisere i både offentlig og privat sektor.

Unilabs har avtaler med offentlige regionale helseforetak om å utføre bildediagnostiske og laboratorietjenester. Det betyr i praksis at Trygden (NAV) og Regionalt helseforetak (RHF) betaler det meste av kostnadene ved undersøkelsen, og du betaler kun vanlig egenandel.

 

LINKER TIL AVTALENE:

Radiologi Helse Sør Øst

Radiologi Helse Vest

Radiologi Helse Nord

Laboratoriemedisin 

Radiologi

Radiologi utfører vi ved bruk av alle metoder som er vurdert for avbildning og funksjonsdiagnostikk. Vi jobber med moderne utstyr med nye tekniske løsninger og investerer i høy menneskelig kompetanse.

Laboratoriemedisin

Unilabs Laboratoriemedisin er en totalleverandør av laboratorietjenester. Vi har over 30 års erfaring innen laboratoriemedisin.

Laboratoriet består av fire avdelinger; Medisinsk biokjemi, Medisinsk mikrobiologi, Patologi og Miljømikrobiologi. Laboratoriet har fokus på kvalitet og kontinuerlig prosessforbedring for å kunne tilby våre kunder rett svar til rett tid.

Ansatte

Unilabs Norge har i dag cirka 390 ansatte, men vi vokser stadig. De største yrkesgruppene er bioingeniører, radiologer, radiografer, sekretærer og leger med spesialkompetanse innen radiologi eller laboratoriemedisin.

Å jobbe hos Unilabs betyr å forstå at jobben vår ikke bare er å produsere testresultater. Vi gir reelle, nyttige svar for våre pasienter og omsorgspersoner. Arbeidet vårt endrer livet direkte til det bedre, som vi ser som et fantastisk privilegium og noe verdt å jobbe for.

Om selskapet

Unilabs Norge er en del av Unilabs Group, og du kan lese mer om gruppen på unilabs.com.

Velkommen til Unilabs hjemmeside

Gå videre til hovedsiden

Eller velg et land i listen under