Miljolab | BAKTERIE-MÅLINGER | Unilabs Skip to main content

CFU-målinger

Bakteriemålinger (cfu-målinger) i operasjonsrom, sterilsentraler, blodbanker og andre renrom.

Unilabs Miljømikrobiologi har lang erfaring med mikrobiologisk kontroll av luft og flater i renrom, og har faste oppdrag for sykehus og industri over hele landet. Kontakt oss.

Velkommen til Unilabs hjemmeside

Gå videre til hovedsiden

Eller velg et land i listen under