Miljolab | ANDRE ANALYSER | Unilabs Skip to main content

Andre Analyser

Bassengvann
"Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v."
fra Sosial- og helsedepartementet, 1996, setter krav til den mikrobiologiske kvaliteten i bassengvann. Vi utfører analyse av kimtall (ISO 6222:1999) og Pseudomonas aeruginosa (modifisert utgave av 
NS-EN ISO 16266:2008).

Dialysevann
Vi analyserer dialysevæske for totalt innhold av aerobe bakterier (36°C).

Analyser i forbindelse med forsknings og prosjektoppdrag

Om du har behov for informasjon så kontakt oss.

Velkommen til Unilabs hjemmeside

Gå videre til hovedsiden

Eller velg et land i listen under