Kompetanse | Unilabs Skip to main content

Kompetanse

Organisering og ansvar vedrørende det medisinskfaglige arbeidet

 

Radiologi

Medisinsk sjef
Medisinsk sjef er ansvarlig for at Unilabs Norge drives i overenstemmelse med medisinsk forsvarlig praksis, mens medisinsk ansvarlig er ansvarlig for at instituttet drives i overensstemmelse med medisinsk forsvarlig praksis. Det medisinskfaglige arbeidet koordineres på tvers av instituttene under ledelse av medisinsk sjef.

 

Radiologer (samme krav til medisinsk ansvarlig, medisinsk sjef)
Våre radiologer har Norsk autorisasjon som lege og har i tillegg 6 års Spesialistgodkjenning i radiologi.

 

Radiografer
Våre radiografer er Offentlig godkjente radiografer, en 3-årig utdannelse innen faget.

 

Sekretær
Våre sekretærer har ulike utdanninger i forhold til sine arbeidsoppgaver. Mange er  Autorisert helsesekretærer, medisinsk sekretærer eller annen relevant erfaring.

 

Laboratoriemedisin

Alle våre medisinske laboratorier (med unntak av Miljømikrobiologi) har følgende kompetanseområder dekket;

 

Medisinsk ansvarlig
Medisinsk ansvarlig har Medisinsk embetseksamen med norsk autorisasjon og er Godkjent spesialist innen sin medisinske spesialitet.

 

Bioingeniør
Våre bioingeniører er Bioingeniør med autorisasjon.

 

Velkommen til Unilabs hjemmeside

Gå videre til hovedsiden

Eller velg et land i listen under