Miljolab | SPOREKONTROLL | Unilabs Skip to main content

SPOREKONTROLL

Sporekontrollanalyse

Unilabs Laboratoriemedisin - Miljømikrobiologi er det eneste laboratoriet i Norge som kan tilby en akkreditert sporekontrollanalyse for dampautoklav og tørrsterilisator.

Sporekontroll av sterilisatorer er nødvendig for å kvalitetssikre at sterilisatoren fungerer tilfredsstillende og redusere faren for smitteoverføring mellom pasienter. Smittevernloven krever at alt steriliseringsutstyr skal testes regelmessig med levende sporeprøver i tillegg til bruk av kjemiske indikatorer.

Vår abonnementsavtale omfatter følgende:

-  Årlig utsendelse av sporeprøver
-  Analyse av prøvene og skriftlig dokumentasjon av resultatene 
-  Kvalitetsbevis 
-  Varsling, råd og veiledning per telefon ved mangelfull sterilisering

 

Bestille utstyr.

Om du har behov for informasjon så kontakt oss.

Velkommen til Unilabs hjemmeside

Gå videre til hovedsiden

Eller velg et land i listen under