Skip to main content

SPOREKONTROLL

Sporekontrollanalyse


Unilabs Laboratoriemedisin - Miljømikrobiologi er det eneste laboratoriet i Norge som kan tilby en akkreditert sporekontrollanalyse for dampautoklav og tørrsterilisator.

 

Sporekontroll av sterilisatorer er nødvendig for å kvalitetssikre at sterilisatoren fungerer tilfredsstillende og redusere faren for smitteoverføring mellom pasienter. Smittevernloven krever at alt steriliseringsutstyr skal testes regelmessig med levende sporeprøver i tillegg til bruk av kjemiske indikatorer.

Vår abonnementsavtale omfatter følgende:

 

- Årlig utsendelse av sporeprøver
- Analyse av prøvene og skriftlig dokumentasjon av resultatene 
- Kvalitetsbevis 
- Varsling, råd og veiledning per telefon ved mangelfull sterilisering

 

Bestille utstyr.

Velkommen til Unilabs hjemmeside

Gå videre til hovedsiden

Eller velg et land i listen under