Personvern | Unilabs Skip to main content

Personvern

Unilabs setter stor verdi på det som betyr mest for de vi behandler personopplysninger om, inkludert de sensitive dataene som er involvert i diagnostikk, og å sikre sikkerheten til enkeltpersoners personopplysninger. Vår forpliktelse til å opprettholde de høyeste standardene for databeskyttelse, i tråd med forskrifter som GDPR, understreker vår dedikasjon til å tjene og bevare tilliten. Vi forstår betydningen av å beskytte informasjonen til enkeltpersoner, noe som gjenspeiles i vår kjernetro på å beskytte individers tillit til merkevaren vår. Med Unilabs er databeskyttelse ikke bare en prioritet – det er en grunnleggende forpliktelse vi stolt står ved.

 

Hvor står Unilabs i forhold til GDPR?

Unilabs har forpliktet seg fullt ut til å overholde GDPR-lovgivningen i alle enheter. Uansett om det gjelder pasientopplysninger, personalmapper, kundeinformasjon, leverandørdetaljer eller andre personopplysninger, prioriterer vi å overholde GDPR-krav og nøkkelprinsipper innen etikk.
Vårt dedikerte team med personverneksperter, som ledes av personvernombudet, sørger for at beste praksis brukes konsekvent over hele Unilabs-konsernet med kontinuerlig forbedring.
Du kan være sikker på at personopplysningene dine behandles med største forsiktighet og i samsvar med GDPR-standardene.

Databehandling

Under GDPR har Unilabs rett til å samle inn og behandle personopplysninger for spesifikke og legitime formål. Vi fører register over alle behandlingsaktiviteter (RoPA), der hver behandlingsaktivitet sammen med formål og juridisk grunnlag registreres.
Dette registret revideres regelmessig for å gjenspeile endrede forhold. Når vi engasjerer tredjeparter for behandling av personopplysninger på våre vegne, gjør vi det med ytterste forsiktighet. Vi inngår databehandleravtaler for å sikre at rettighetene til enkeltpersoner opprettholdes og bruker passende due diligence for å sikre at databehandlere kan oppfylle GDPR-kravene.

Åpenhet

GDPR krever at det er passende tiltak på plass for å behandle personopplysninger gjennom hele livssyklusen. Unilabs har kontroller:
   - for å sikre at bare en minimal mengde med personopplysninger samles inn;
   - for å la personopplysninger blir korrigert og holdes oppdatert; og
   - for å avhende personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige eller relevante.

Unilabs er helt åpne når det gjelder hvordan personopplysninger behandles av selskapene i konsernet. Personopplysninger kartlegges for å muliggjøre innsamling, lagring, bruk, endring eller sletting av slike data i henhold til gjeldende lovgivning og etter forespørsel fra de registrerte.

Datasikkerhet

Hos Unilabs er datasikkerhet svært viktig. Vi jobber kontinuerlig med vurdering og forbedring av sikkerhetssystemene våre, organisasjonstiltak og arbeidspraksis for å minimere sårbarheten for trusler. Ved å implementere de strengeste sikkerhetskontrollene sørger vi for at personopplysningene hele tiden er tilgjengelige for virksomheten, samtidig som de er beskyttet mot skadelige aktører.

Hva er personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon som kan knyttes til en enkeltperson mer indirekte. For Unilabs er det viktig at enkeltpersoner vet hva slags personopplysninger vi behandler, slik at de kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.

Behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger vil si enhver bruk av personopplysninger, for eksempel innsamling, registrering, lagring, sammenstilling, utlevering, endring, sletting osv.
Unilabs behandler personopplysninger i den grad de er nødvendige for å kunne tilby våre tjenester. Vi har identifisert og dokumentert formål og behandlingsgrunnlag for alle behandlinger.

Behandlingsansvar

Unilabs Norge er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til behandlingen.

Behandlingsansvarlig for radiologiske tjenester:
Unilabs Norge AS
Silurveien 2B
0380 Oslo

Behandlingsansvarlig for laboratoriemedisinske tjenester:
Unilabs Laboratoriemedisin AS
Silurveien 2B
0380 Oslo

Lover og regler

Som privat helsetilbyder må Unilabs forholde seg til personopplysningsloven og andre relevante lover som omhandler behandling av person- og helseopplysninger. Det finnes lovkrav til føring av pasientjournal og hvilke opplysninger som skal nedskrives, oppbevaringstid mv. Et behandlingsrettet helseregister kan eksempelvis inneholde kontaktinformasjon, nærmeste pårørende, sykdomshistorikk, tidligere behandlinger, diagnoser, bilder fra røntgen osv. 

Eksempler på når Unilabs behandler personopplysninger:

   - Vi har mottatt en radiologisk henvisning fra deg, din lege eller ditt forsikringsbolag
   - Vi har mottatt en laboratorierekvisisjon fra deg eller din lege
   - Du har bestilt eller endret time til røntgen på nett
   - Du har kontaktet oss via telefon, e-post, brev eller chat
   - Du har sendt oss en henvendelse eller klage
   - Du har bedt oss om innsyn
   - Du har søkt jobb hos oss
   - Du er journalist og har tatt kontakt med oss for en uttalelse
   - Du er leverandør av produkter eller tjenester til oss
   - Du besøker en av våre nettsteder
 

Personvernerklæringer

GDPR krever at enkeltpersoner (de registrerte) gis informasjon om behandlingen av personopplysninger og aktuelle rettigheter på en konsis, transparent, tydelig og lett tilgjengelig måte.
En personvernerklæring beskriver hvilke personopplysninger som behandles, hvordan de behandles, hvem som er ansvarlig for behandlingen og hvilke rettigheter enkeltpersoner har.
I våre personvernerklæringer under finner du informasjon om de personopplysninger som Unilabs behandler. Her finnes også informasjon om hvordan rettigheter kan utøves, kontaktinformasjon til Unilabs personvernombud mv.

Besøkere på nettsted
Helsepersonell
Jobbsøkere
Journalister
Leverandører
Pasienter
Kunder
Konsulenter


Bestilling av røntgenbilder på CD/DVD

Hvis du ønsker bestille en CD/DVD med røntgenbilder ber vi deg kontakte Kundeservice Røntgen.
   - Du kan også skaffe deg tilgang til røntgenbilder på nett. Les mer om denne tjenesten her.

Generell informasjon om GDPR-rettighetene 

I henhold til GDPR-lovgivningen har alle enkeltpersoner, som er den registrerte, forskjellige rettigheter i forhold til bruken av hans eller hennes opplysninger. De registrerte bør være klar over at de nye rettighetene under GDPR ikke alltid er «absolutte», og at det finnes restriksjoner. 

Nedenfor gis et sammendrag av den viktigste relevante informasjonen:

Rett til informasjon
Du har rett til å be om informasjon om vi behandler personopplysninger om deg samt be om tilgang til disse personopplysningene. Du har rett til å få vite hvorfor vi samler inn personopplysninger og hvordan vi behandler dem, hvilke type personopplysninger vi behandler, hvilke organisasjoner som mottar personopplysningene og hvordan personopplysningene lagres. Informasjon om Unilabs behandling av personopplysninger finner du under overskriften Personvernerklæringer ovenfor.

Rett til å protestere
Du har rett til å protestere mot behandling av personopplysninger som er basert på våre legitime interesser. Hvis vi imidlertid har tvingende legitime årsaker som overstyrer interessene, rettighetene og frihetene dine, kan det hende vi har rett til fortsette med behandlingen. Der behandlingen er basert på samtykke, har du rett til å trekke tilbake det gitte samtykket for Unilabs’ bruk av personopplysningene dine. Dette vil ikke påvirke bruken av informasjon om deg før du trekker tilbake samtykket.

Protestering mot behandling for direkte markedsføringsformål
Du har alltid rett til å protestere mot vår behandling av personopplysninger for direkte markedsføringsformål.

Rett til retting
Du har rett til å be om oppdatering av unøyaktige eller ufullstendige personopplysninger, begrensning av behandlingen vår og utfylling av ufullstendige personopplysninger.

Rett til sletting
Du har også rett til å be om at personopplysningene dine slettes under visse omstendigheter, for eksempel hvis informasjonen ikke lenger er nødvendig.

Rett til begrensning
Du har rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses. Det er en risiko for at vi ikke vil kunne levere tjenestene våre til deg i den perioden behandling er begrenset.

Rett til dataportabilitet
Under visse omstendigheter har du rett til å få tilgang til personopplysningen dine i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format (dataportabilitet) og du har rett til å overføre opplysningene til en annen behandlingsansvarlig. Denne retten er begrenset til personopplysninger du har gitt oss, hvis de behandles med formål om å oppfylle en avtale med deg eller basert på samtykket ditt.
 

Informasjonskapsler

Unilabs bruker informasjonskapsler til å motta og lagre informasjon.
Vi kan også bruke annen teknologi til å motta informasjon («Automatisk datainnsamling»). Dette kan omfatte personlig informasjon fra nettleseren din.

Generelt er informasjonskapsler små skript som sendes til nettleseren på datamaskinen, mobiltelefonen eller andre tekniske enheter du bruker. Informasjonskapsler lagrer informasjon om den tekniske enheten og fungerer som et minne, noe som betyr at den tekniske enheten huskes når du besøker nettstedet igjen. Det finnes to typer informasjonskapsler, sesjonsavhengige informasjonskapsler og faste informasjonskapsler. Sesjonsavhengige informasjonskapsler lagres bare til du lukker nettleseren på den tekniske enheten. Faste informasjonskapsler lagres i en lengre, spesifisert periode.

Informasjonen som innsamles av informasjonskapslene kan omfatte følgende:
   - Geografisk plassering
   - Tid for besøket, sider besøkt og tid brukt på hver av nettsidene
   - Informasjon om henvisende nettsted (for eksempel URI-en en bruker kom gjennom for å komme til dette nettstedet)
   - Domene, nettlesertype og språk
   - Land og tidssone
   - Klikkadferd
   - Type operativsystem (OS)
   - Flash-versjon, JavaScript-støtte, skjermoppløsning og skjermens fargebehandlingsevne
   - Nettverksplassering og IP-adresse
   - Dokumentnedlastinger
   - Klikk på lenker som fører til eksterne nettsteder
   - Feil når brukere fyller ut skjemaer
   - Klikk på videoer
   - Hvor langt en bruker blar på en side
   - Interaksjoner med nettstedspesifikke widgets

Bruk nettleserinnstillingene for å endre informasjonskapslene. Alle nettlesere er forskjellige, men du kan alltid bruke Hjelp-menyen i nettleseren din for å finne ut hvordan du endrer informasjonskapslene. Endringen av informasjonskapslene må utføres på alle nettlesere du bruker hvis du vil at innstillingene for informasjonskapsler skal være de samme. Hvis du slår av informasjonskapsler, må du være klar over at noen av tjenestene på nettstedet kanskje ikke fungerer som de skal.

Informasjon som kan brukes til å identifisere brukere på nettstedet vil gis til tredjeparter (Google Analytics). Informasjon som ikke kan knyttes til en brukers identitet, kan avsløres. Hvor lenge informasjon fra informasjonskapsler lagres, avhenger av hvor ofte du besøker nettstedet.

Flere spørsmål

Kontakt oss på dpo@unilabs.com hvis du har flere spørsmål om disse retningslinjene.

Vi minner om at denne adressen kun skal brukes for generelle personvernspørsmål. Vi gjør oppmerksom på at sensitiv eller annen konfidensiell informasjon ikke skal sendes til oss via e-post. Meldinger som inneholder slik informasjon vil bli slettet umiddelbart og vil ikke bli behandlet.

 

[mars 2024]

Velkommen til Unilabs hjemmeside

Gå videre til hovedsiden

Eller velg et land i listen under