Personvern | Unilabs Skip to main content

Personvern

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte. For Unilabs er det viktig at du vet hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.

 

Behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger vil si enhver bruk av personopplysninger, f. eks. innsamling, registrering, lagring, sammenstilling, utlevering, endring, sletting osv.
Unilabs behandler personopplysninger i den grad de er nødvendige for å kunne tilby våre tjenester til deg. Vi har identifisert og dokumentert behandlingsgrunnlag for alle behandlinger av personopplysninger.

Behandlingsansvar

Unilabs Norge er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til behandlingen.

Behandlingsansvarlig for radiologiske tjenester:
Unilabs Norge AS
Silurveien 2B
0380 Oslo

Behandlingsansvarlig for laboratoriemedisinske tjenester:
Unilabs Laboratoriemedisin AS
Silurveien 2B
0380 Oslo

Lover og regler

Som privat helsetilbyder må Unilabs forholde seg til personopplysningsloven og andre relevante helselover som omhandler behandling av person- og helseopplysninger. Det finnes lovkrav til føring av pasientjournal og hvilke opplysninger som skal nedskrives, oppbevaringstid mv. Journalen kan eksempelvis inneholde kontaktinformasjon, nærmeste pårørende, sykdomshistorikk, tidligere behandlinger, diagnoser, bilder fra røntgen osv.

Eksempler på når samler Unilabs inn personopplysninger:

 • Vi har mottatt en radiologisk henvisning fra deg, din lege eller ditt forsikringsbolag

 • Vi har mottatt en laboratorierekvisisjon fra deg eller din lege

 • Du har bestilt eller endret time til røntgen på nett

 • Du har bestilt klamydiatest på nett

 • Du har kontaktet oss på telefon, e-post, brev eller chat

 • Du har sendt oss en henvendelse eller klage

 • Du har bedt oss om innsyn

 • Du har søkt jobb hos oss

 • Du er journalist og har tatt kontakt med oss for en uttalelse

 • Du er leverandør av produkter eller tjenester til oss

 • Du besøker en av våre hjemmesider
   

Kategorier av mottakere av opplysninger

Vi kan dele dine personopplysninger med annet helsepersonell. Det kan være helseforetak, legen som henviste deg til oss eller annet helsepersonell som gir deg medisinsk behandling. Dine personopplysninger kan bli delt med autorisert Unilabs personell innen radiologisk- eller laboratoriemedisinsk virksomhet, IT, Økonomi og Kvalitet, og med tjenesteleverandører som handler på våre vegne. Alle Unilabs ansatte har taushetsplikt.
Der Unilabs benytter underleverandører, implementeres sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene, som f. eks. databehandleravtaler. Underleverandører har taushetsplikt.

Vi kan være pålagt av lov å utlevere opplysninger til offentlige myndigheter eller offentlige helseregistre.

Personvernerklæringer

I våre personvernerklæringer under finner du informasjon om de personopplysninger som Unilabs behandler

 

 


Dine rettigheter

Du har mange rettigheter, som pasient, men også som individ der dine personopplysninger behandles. Du kan lese mer om disse rettighetene på denne siden.

Bestilling av beskrivelse og / eller bilder på CD

Hvis du ønsker bestille en CD med røntgenbilder ber vi deg kontakte Kundeservice.
Du kan også skaffe deg tilgang til røntgenbilder på nett. Les mer om denne tjenesten her.

Skjema for rettighetsforespørsel

Hvis du ønsker å utøve en eller flere av disse rettighetene ber vi deg fylle ut "Skjema for rettighetsforespørsel".

Klager og tips

Hvis du mener at noen behandler informasjon om deg på en måte som er i strid med personvernforordningen, kan du sende inn en klage til Datatilsynet. Du kan også sende inn et tips. Les mer på Datatilsynets nettsider.

 

Velkommen til Unilabs hjemmeside

Gå videre til hovedsiden

Eller velg et land i listen under