| Unilabs Skip to main content

OM MAMMOGRAFI

Mammografi er en viktig undersøkelse for å oppdage brystkreft så tidlig som mulig, tidlig diagnose er viktig for bedret prognose. Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge og i den vestlige verden, og 80 % av disse er over 50 år.

Når bør man starte med rutine mammografi?

I Norge og de fleste europeiske land tilbys offentlig screening fra 50 - 69 år, hvert 2. år.

Noen kvinner ønsker rutineundersøkelse før de blir kalt inn til det offentlige mammografiprogrammet. I noen land starter man mammografiscreening fra 40 år, siden risikoen for å få brystkreft begynner å øke fra den alderen. Derfor tilbyr vi også rutine mammografi fra fylte 40 år hos Unilabs. Henvisninger til kvinner <40 år, som ikke har symptomer eller økt arvelig risiko, må sendes i retur. Dersom man har suspekte symptomer, er alder irrelevant.

Hvem bør henvises?

Ethvert nyoppstått symptom eller kjennbart funn i et bryst kan i prinsippet være tegn på brystkreft (men er det som oftest ikke) og skal lede til nærmere undersøkelse hos lege. Legen foretar en klinisk vurdering og avgjør om det er grunn til ytterligere utredning med bildediagnostikk. Enhver nyoppdaget kul i bryst hos en kvinne over 50 år må oppfattes som suspekt. Symptomer som absolutt bør henvises er:

• Palpatorisk suspekt (hard, ujevn, ikke mobil) kul
• Nytilkommet inndratt, ikke uttrekkbar brystvorte
• Nytilkommet hudinndragning (snurping av huden)
• Sår eller eksem på brystvorte eller areola, som ikke gror eller hvor kremer ikke hjelper • Klinisk suspekte lymfeknuter i armhulen
• Blodig eller blank sekresjon (væsking fra brystvorten), som kommer uten å klemme

Henvisning

Strålevernforskriften krever henvisning for alle radiologiske undersøkelser.

Henvisning kan du få fra fastlege, spesialist, kiropraktor, manuellterapeut eller tannlege. Henvisningen er gyldig i 6 måneder.

Denne får du enten med på papir og du bestiller time selv, eller så sender henviser henvisningen elektronisk til oss. Du vil da få innkalling til din time fra oss.

Alle våre mammografitimer er selvbetalende timer (dekkes ikke av det offentlige), prisliste finner du her.

Velkommen til Unilabs hjemmeside

Gå videre til hovedsiden

Eller velg et land i listen under