Miljolab | KURS | Unilabs Skip to main content

Kurs og opplæring

Kurs om legionellaforebyggende arbeid (nettkurs eller fysisk kurs) 

Vi ønsker å overføre kompetanse til våre kunder slik at de selv kan risikovurdere sine egne anlegg, innføre gode driftsrutiner og utføre nødvendige tiltak. Kunnskap vil gi deg trygghet for at jobben som gjøres er tilstrekkelig for å hindre at personer blir syke av legionellabakterier.

Legionellakurset tar for seg temaene:

    - Retningslinjer og forskrifter
    - Smittemåte og sykdomsbilde
    - Legionellabakterien og dens vekstbetingelser
    - Risikovurdering og forebyggende tiltak

Kurset passer for alle som vil lære om Legionella, men er spesielt tilrettelagt for personell som skal arbeide med problemstillingen i praksis. Virksomheten din bør dokumentere i internkontrollsystemet at det er personer som innehar slik kunnskap, og ha et system for kunnskapsoverføring ved nyansettelser.

Nettkurs i legionellaforebyggende arbeid

Vi har en nettversjon av legionellakurset. Dette tar ca. 90 minutter og er gratis for de som er, eller ønsker å bli kunde hos oss. Nettkurset åpnes via en tilsendt link, og det er enkelt å klikke seg gjennom foredraget og demonstrasjonsfilmene i eget tempo. Kurset kan stoppes underveis og gjenopptas ved et senere tidspunkt.

Om du har behov for informasjon eller vil ha tilgang til nettkurset så kontakt oss.

Fysisk kurs om legionellaforebyggende arbeid

Vi holder også jevnlig kurs i våre lokaler i Skien og legionellakurset varer ca. 3 timer.

 

Velkommen til Unilabs hjemmeside

Gå videre til hovedsiden

Eller velg et land i listen under