Skip to main content

Kurs og opplæring

Kurs om legionellaforebyggende arbeid

Vi ønsker å overføre kompetanse til våre kunder slik at de selv kan risikovurdere sine egne anlegg, innføre gode driftsrutiner og utføre nødvendige tiltak. Vi holder derfor jevnlig kurs i våre lokaler i Skien. Kurset varer ca.3 timer og tar for seg temaene:

Retningslinjer og forskrifter
Smittemåte og sykdomsbilde
Legionellabakterien og dens vekstbetingelser
Risikovurdering og forebyggende tiltak

Kurset passer for alle som vil lære om legionella, men er spesielt tilrettelagt for personell som skal arbeide med problemstillingen i praksis.

Nettkurs i legionellaforebyggende arbeid


Vi har en nettversjon av legionellakurset. Dette tar ca. 90 minutter og er gratis.

Nettkurset åpnes via en tilsendt link, og det er enkelt å klikke seg gjennom foredraget og demonstrasjonsfilmene i eget tempo. Kurset kan stoppes underveis og gjenopptas ved et senere tidspunkt.Du kan sende en e-post til miljolab@unilabs.com for å få tilsendt en link til nettkurset.

 

Velkommen til Unilabs hjemmeside

Gå videre til hovedsiden

Eller velg et land i listen under