Bestilling av røntgenbilder | Unilabs Skip to main content

Digitalt og sikkert skjema for bestilling av røntgenbilder

I en hektisk hverdag er effektiv informasjonsflyt mellom ulike helseaktører helt nødvendig. Kommunikasjonen må også være sikker og trygg, og tjenester må komme til det beste for pasienter og helsepersonell. Unilabs har derfor innført en digital kommunikasjonsplattform, SecureAppbox Connect, for bedre og enklere kommunikasjon og service mellom Unilabs og helseaktører. Løsningen fra SecureAppbox oppfyller alle krav innen informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren.

Digitalt bestillingsskjema

For å sikre bestillinger og overføringer av undersøkelser er nettskjemaet plassert bak log-in løsning. Hver bestiller (bruker) vil få en egen unik bruker for tilgang til bestillingsskjemaet. Sterke passord kreves og 2-faktor autentisering er standard.

Unilabs vil opprette en unik brukerkonto for autoriserte personer hos bestillende helseinstitusjon.

Skjemaet erstatter andre bestillingskanaler (telefon). En av fordelene er at du som bestiller kan registrere bestillinger når det passer deg best, døgnet om, året rundt. Unilabs Kundesenter vil effektuere bestillingen snarest mulig. 

Selve oversendelsen skjer via allerede etablerte kanaler (PACS-til-PACS).

Sikker datainnsamling
Med tjenesten SecureForms samles sensitive data inn på en sikker måte med full sporbarhet, uten fare for at konfidensialitet brytes. Informasjonen er sikret med flere lag av kryptering (i samsvar med anbefalinger fra Enisa/EDPB).

Sikker kommunikasjon
• All kommunikasjon og data i plattformen er kryptert
• Tilgangsstyring med rolletildeling, sterke passord og 2-faktor autentisering
• All data lagres i Unilabs helt lukkede serverplattform hos SecureAppbox
• Løsningen kan sammenlignes med en banksafe, der dataene kun kan nås av de som fått en nøkkel

Bestillingsskjema

https://connect.secureappbox.com/secureforms/forms/unilabs/image-request-no/

 

Ønsker du mer informasjon om løsningen og hvordan komme igang med den, kontakt Unilabs Kundesenter på 21 00 08 00.

Velkommen til Unilabs hjemmeside

Gå videre til hovedsiden

Eller velg et land i listen under