PASIENT | Unilabs Skip to main content

Pasient

Nyoppståtte luftveissymptomer: Flytt timen
Har du nyoppståtte luftveissymptomer og føler deg syk av det?  Har du symptomer som feber, hoste, sår hals, tap av lukte- og smakssans, snørr, hodepine eller nedsatt allmenntilstand?

Da må du flytte timen din og vi vil gjennomføre undersøkelsen din når du er i bedre form og din luftveissykdom er mindre smittsom. Du kan selv flytte timen din på «Mitt Unilabs» eller ved å ringe vårt kundesenter på telefon 21 00 08 00. Du kan også kontakte oss her:  https://unilabs.no/chat

Har du kun lette forkjølelsessymptomer så kan undersøkelsen din gjennomføres, men du må da bruke munnbind.

Har du generelle spørsmål om korona-smitte kan du ringe kommunens informasjonstelefon eller FHI på tlf. 815 55 015. Er du korona-smittet og trenger helsehjelp ring tlf. 116 117. Ved alvorlig sykdom ring tlf. 113.

 

New respiratory symptoms: Please rebook your appointment
Do you have new-onset respiratory symptoms and feel sick? Do you have symptoms such as fever, cough, sore throat, loss of smell and taste, runny nose, headache or in bad general condition?

Then you have to move your appointment and we will carry out your examination when you feel better and your respiratory disease is less contagious. You can move your appointment yourself on "Mitt Unilabs" or by calling our customer center on 21 00 08 00. You can also contact us here: https://unilabs.no/chat

If you only have mild cold symptoms, your examination can be carried out, but you must then please wear a mask.


If you have general questions about corona infection, you can call the municipality's information telephone or FHI on tel. 815 55 015. If you are infected with corona and need health care, call tel. 116 117. In case of serious illness call tel. 113.

Våre ventetider finner du HER 

Din tilbakemelding er viktig for oss 

Ønsker du å gi oss tilbakemelding på ditt besøk hos oss, kan du gjøre det HER


Slik får du tilgang til dine røntgenbilder.

 

Unilabs er den eneste private leverandør av helsetjenester i Norge som tilbyr tjenester innenfor både radiologi og medisinske laboratorietjenester. 

 

OFFENTLIGE AVTALER: KUN EGENANDEL 

Unilabs har avtaler med offentlige regionale helseforetak om å utføre bildediagnostiske og laboratorietjenester. Dette innebærer at de regionale helseforetakene kjøper en del av vår kapasitet og  pasientene får benytte refusjonsordningen for undersøkelser som omfattes av avtalene.

Dette betyr at du som pasient kun betaler egenandel og du kan benytte frikort.


Avtalene 
Helse Sør-Øst; Her finner du link til Rammeavtale og Ytelsesavtale 
Helse Vest; Her finner du link til beskrivelse av avtalen

Unilabs utfører de fleste typer bildediagnostikk med høy kvalitet og nytt og moderne utstyr. Les mer om våre undersøkelser.  Andre tjenestetilbud enn det som er omfattet av avtale med regionale helseforetak (som f.eks forsikringsfinansierte undersøkelser) går ikke utover eller på bekostning av tilstrekkelig og avtalt kapasitet som er avsatt til våre offentlige avtaler.    

Strålevernsforskriften krever henvisning for alle radiologiske undersøkelser. Henvising får du fra din lege eller annen henviser (kiropraktor eller manuellterapeut). Denne får du enten med på papir og du bestiller time selv, eller så sender henviser henvisningen elektronisk til oss. Du vil da få innkalling til din time fra oss.

 

 

Velkommen til Unilabs hjemmeside

Gå videre til hovedsiden

Eller velg et land i listen under