Skip to main content

Pasient

Husk å ta med munnbind dersom myndighetene anbefaler bruk av munnbind i ditt område. 

VIKTIG INFORMASJON!

Unilabs følger de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra Folkehelseinstituttet for å beskytte pasienter og medarbeidere.

STATUS VEDRØRENDE VIRUSMUTASJONEN I NORDRE FOLLO KOMMUNE 22.01.21

Grunnet påvisning av en mutert og mer smittsom versjon av coronaviruset i Nordre Follo kommune har kommunale myndigheter innført innskjerpete smitteverntiltak i form av nedstenging av ulike tjenester i kommunen.  Ifølge myndighetene skal fortsatt helsetilbudet opprettholdes, og samtlige institutter holder åpent med strenge smittevernstiltak.

Pasienter fra Nordre Follo skal ikke reise til omliggende kommuner for å gjennomføre radiologiske undersøkelser til og med onsdag 27. januar.

Vi vil sende ut ny time til pasienter dette gjelder.

Unilabs gjennomfører en rekke tiltak for at din undersøkelse skal kunne gjennomføres så trygg som mulig. Ønsker du likevel å flytte time kan du gjøre det på unilabs.no

 

Har du de siste 10 dager vært på reise utenfor Norge, har luftveisinfeksjon eller mistenker corona-virussmitte, ta kontakt med oss på telefon istedenfor å møte opp hos oss.

Har du generelle spørsmål om corona-smitte, ring kommunens informasjonstelefon eller FHI på tlf. 815 55 015.

Er du corona-smittet og trenger helsehjelp ring tlf. 116 117. Ved alvorlig sykdom ring tlf. 113. Ønsker du å booke om timen kan du gå inn på unilabs.no eller ringe oss på tlf. 21 00 08 00.

  • Vi opprettholder  tilnærmet ordinær drift på alle våre institutter 

Se forøvrig følgende råd fra Folkehelseinstituttet; https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/

 

 

 

 

IMPORTANT INFORMATION!

Unilabs follows the current recommendations from Folkehelseinstituttet to protect patients and employees.

STATUS REGARDING THE VIRUS MUTATION IN NORDRE FOLLO MUNICIPALITY 22.01.21

Due to the detection of a mutated and more contagious version of the coronavirus in Nordre Follo municipality, municipal authorities have introduced stricter infection prevention and control in the form of shutting down various services in the municipality.

According to the authorities, the health service will still be available, and all institutes are open with strict infection prevention and control .

Patients from Nordre Follo will not travel to surrounding municipalities to carry out radiological examinations until the day after Wednesday 27 January. We will send  this group of patients an update for a new appointment .

Unilabs implements a number of infection prevention and controls to ensure that your examination can be carried out as safely as possible. If you still want to change the appointment, please do this at Unilabs.no.

Unilabs continuously monitors the situation, and ensures that necessary infection prevention and control are taken to ensure that patients are always as safe as possible during examinations with us.

Have you been traveling to other countries than Norway the last 10 days, have a respiratory infection or suspect a corona virus infection, contact us by phone instead of meeting up.

If you have general questions about corona infection, call the FHI's info-phone, 815 55 015. If you are corona-infected and sick, call 116 117. In case of serious illness, call 113.

If you have an scheduled appointment, you need to reschedule by calling us on 21 00 08 00 or use our Chat service on unilabs.no

Drop in appointments, ultrasound and mammography will not be available at any of our institutes. For the time being, we will only perform clinical mammography examinations: breast exams with symptoms.

  • We maintain as far as possible regular operation at all our institutes 

Please note the following advice from Folkehelseinstituttet;  https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/

 


Slik får du tilgang til dine røntgenbilder.

 

Unilabs er den eneste private leverandør av helsetjenester i Norge som tilbyr tjenester innenfor både radiologi og medisinske laboratorietjenester. 

OFFENTLIGE AVTALER

Unilabs har avtaler med offentlige regionale helseforetak om å utføre bildediagnostiske og laboratorietjenester. Dette innebærer at de regionale helseforetakene kjøper en del av vår kapasitet og  pasientene får benytte refusjonsordningen for undersøkelser som omfattes av avtalene.

Dette betyr at du som pasient kun betaler egenandel.


Avtalene 
Helse Sør-Øst; Her finner du link til Rammeavtale og Ytelsesavtale 
Helse Vest; Her finner du link til beskrivelse av avtalen

Unilabs utfører de fleste typer bildediagnostikk med høy kvalitet og nytt og moderne utstyr. Les mer om våre undersøkelser.  Andre tjenestetilbud enn det som er omfattet av avtale med regionale helseforetak (som f.eks forsikringsfinansierte undersøkelser) går ikke utover eller på bekostning av tilstrekkelig og avtalt kapasitet som er avsatt til våre offentlige avtaler.    

Strålevernsforskriften krever henvisning for alle radiologiske undersøkelser. Henvising får du fra din lege eller annen henviser (kiropraktor eller manuellterapeut). Denne får du enten med på papir og du bestiller time selv, eller så sender henviser henvisningen elektronisk til oss. Du vil da få innkalling til din time fra oss.

 

 

Velkommen til Unilabs hjemmeside

Gå videre til hovedsiden

Eller velg et land i listen under