Oppdatering | Unilabs Skip to main content

10/05/2023

Oppdatering

NRK har i dag skrevet om historien til en pårørende og hans kreftsyke kone fra 9 år tilbake, i 2014. Unilabs beklager naturligvis denne hendelsen på det sterkeste. Som diagnostikkpartner til det offentlige helsevesenet gjør vi i Unilabs vårt ytterste for at slike situasjoner ikke skal oppstå. Som en stor leverandør av helsetjenester er det viktig for oss at våre pasienter og samarbeidspartnere er trygge på at tjenestene de mottar er i tråd med god medisinsk praksis.

I saken NRK omtaler i dag, settes det søkelys på systemet med stykkprisbetaling per undersøkelse. Betaling per undersøkelse eller konsultasjon er vanlig i helsevesenet i Norge og er også blant annet slik fastleger får betalt.  I Unilabs jobber vi systematisk med å forbedre kvaliteten på tjenestene våre. Siden 2018 har vi implementert betydelige kvalitetssikringssystemer. Noen eksempler er fagfellevurdering, monitorering av arbeidsmengden til radiologene våre, og standardisering av hvordan bildene tas for å sikre den samme kvaliteten på alle våre avdelinger. Medisinske avvik eller uvanlig rapporteringsaktivitet fra radiologer undersøkes og følges opp systematisk. Eksterne og Unilabs interne revisjoner finner ingen sammenheng mellom kvalitet og stykkpris.

Stykkprisordningen i Unilabs følger samme prinsipp som innsatsstyrt finansiering som er vanlig i både offentlig og privat helse i Norge. For eksempel får fastlegene i Norge betalt per konsultasjon fra det offentlige, og tilsvarende modell brukes også i de offentlige avtalene med avtalespesialister som blant annet øyeleger, kardiologer og Øre-nese-hals leger. Stykkprisordningen hos Unilabs ble vurdert av Helse Sør-Østs uavhengige konsernrevisjon i 2018. Konsernrevisjonen konkluderte med at det ikke er grunnlag for å hevde at de uønskede hendelsene har sammenheng med denne ordningen. NRK fikk informasjon om konsernrevisjonen, men valgte å ikke ta den med i artikkelen. Artikler rundt denne saken ble også publisert i 2018.

Velkommen til Unilabs hjemmeside

Gå videre til hovedsiden

Eller velg et land i listen under