Oppdatering | Unilabs Skip to main content

13/03/2023

Oppdatering

De siste ukene har media stilt spørsmål ved Unilabs samarbeid med radiologer i Romania. En liten andel av Unilabs radiologiske undersøkelser er blitt gransket gjennom dette samarbeidet. Alle radiologiske undersøkelser har blitt gransket, tolket, beskrevet og signert av radiologer med norsk autorisasjon som lege og norsk spesialistgodkjenning innen radiologi.

Unilabs har nå mottatt en henvendelse fra Helsetilsynet hvor de etterspør informasjon om saken, og vi er også kjent med at Datatilsynet har opprettet tilsynssak på forholdet. Vi har så langt ikke mottatt noen henvendelse fra Datatilsynet.

 Som en stor leverandør av helsetjenester er det viktig for oss at alle våre pasienter og samarbeidspartnere er trygge på at tjenestene de mottar er i tråd med god medisinsk praksis samt at pasientdata behandles i råd med gjeldende lover og regler.

Vi ser nå frem til en uavhengig gjennomgang og dialog med tilsynsmyndighetene for å belyse saken i hele dens kompleksitet. Vi vil bistå med å besvare alle spørsmål på best mulig måte.

Velkommen til Unilabs hjemmeside

Gå videre til hovedsiden

Eller velg et land i listen under