Kvalitet Og Miljø | Unilabs Skip to main content

Kvalitet og Miljø

Kvalitet og miljøstyring

 

Kvalitets- og miljøstyringssystemet i Unilabs sikrer at

  • Ansvar og myndighet er kjent i organisasjonen
  • Kommunikasjon fungerer godt internt og eksternt
  • Dokumenter og registreringer er under kontroll
  • Vi registrerer, behandler og foretar korrigerende tiltak ved pasienthendelser, avvik og klager
  • Vi driver kompetanseplanlegging
  • Vi har medarbeidertilfredshetsundersøkelser
  • Vi arbeider etter dokumenterte prosedyrer som revideres årlig
  • Innkjøp tar hensyn til kvalitet, miljø og service
  • Vi overvåker vår virksomhet, samler og analyserer data for å bedømme hvor forbedringer kan iverksettes 
  • Ledergruppen gjennomgår styringssystemet årlig for å sikre at det fungerer hensiktsmessig

 

Kvalitetspolitikk

Unilabs Norge skal være den foretrukne leverandør av diagnostiske tjenester i Norge 

Det skal oppnås ved å: 
• Levere konkurransedyktige radiologiske tjenester i henhold til: 
    - Kundenes krav, behov og forventninger 
    - Lover og forskrifter
    - Krav i ISO 9001 
• Kontinuerlig forbedre ledelsessystemet for kvalitet, og standardisere på tvers av avdelinger der det er mulig 
• Benytte tilbakemeldinger fra kunder og medarbeidere til utvikling og forbedring 
• Sørge for at vårt personal til enhver tid har riktig kompetanse

 

Miljøpolitikk

Unilabs Norge skal være en miljøbevisst bedrift som ivaretar det ytre miljø på en best mulig måte.

Hovedpunktene i vår miljøpolitikk er å: 
• Utøve vår virksomhet innenfor de miljømessige krav som stilles av gjeldende lover og forskrifter, ISO 14001 og andre        miljømessige krav vi har sluttet oss til 
• Kontinuerlig forbedre ledelsessystemet for miljø for å forbedre miljøprestasjonen 
• Identifisere kilder til forurensning og kontinuerlig forbedre og forebygge forurensning 
• Sikre at alle ansatte blir gjort oppmerksom kilder til forurensning og sørge for at våre ansatte har fokus på miljø

Velkommen til Unilabs hjemmeside

Gå videre til hovedsiden

Eller velg et land i listen under