Helsepersonell | Radiologi | Unilabs Skip to main content

Radiologi

VIKTIG INFORMASJON! Vi opprettholder  tilnærmet ordinær drift på alle våre institutter 

Unilabs følger de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra Folkehelseinstituttet for å beskytte pasienter og medarbeidere og har egen vakt ved inngangsparti som verifiserer at alle som kommer inn på instituttet er pasienter uten luftveissymptomer og feber. Det gis ikke adgang til pårørende eller tolk. 

Følgende informasjon til pasientene kommuniseres til pasientene; 

Har du siste 14 dager vært på reise utenfor Norge, har luftveisinfeksjon eller mistenker corona-virussmitte, ta kontakt med oss på telefon istedenfor å møte opp hos oss.

Har du generelle spørsmål om corona-smitte, ring kommunens info-telefon eller FHIs info-telefon, tlf. 815 55 015. Er du corona-smittet og syk, ring tlf. 116 117. Ved alvorlig sykdom, ring tlf. 113.

Har du allerede en time booker du om ved å gå inn på unilabs.no eller ringe oss på 21 00 08 00.

  • Vi opprettholder  tilnærmet ordinær drift på alle våre institutter 

Grunnet Coronavirusepedemien så vil det inntil videre ikke bli foretatt ultralyd eller drop-in undersøkelser ved våre institutter. Se forøvrig følge råd fra Folkehelseinstituttet;  https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unilabs er den eneste private leverandør av helsetjenester i Norge som tilbyr tjenester innenfor både radiologi og medisinske laboratorietjenester. 

Offentlige avtaler

Unilabs har avtaler med offentlige regionale helseforetak om å utføre bildediagnostiske og laboratorietjenester. Dette innebærer at de regionale helseforetakene kjøper en del av vår kapasitet og  pasientene får benytte refusjonsordningen for undersøkelser som omfattes av avtalene.


Avtalene 
Helse Sør-Øst; Her finner du link til Rammeavtale

Helse Vest; Her finner du link til Rammeavtale

Helse Nord; Her finner du link til Rammeavtale 

 

Unilabs utfører de fleste typer bildediagnostikk med høy kvalitet og nytt og moderne utstyr. Les mer om våre undersøkelser.  Andre tjenestetilbud enn det som er omfattet av avtale med regionale helseforetak (som f.eks forsikringsfinansierte undersøkelser) går ikke utover eller på bekostning av tilstrekkelig og avtalt kapasitet som er avsatt til våre offentlige avtaler.     

Røntgenhenvisning

Unilabs har felles henvisningsblankett til bruk på våre røntgeninstitutter.

Skrivbar henvisning.
 

Utstyret 

Unilabs har moderne, digitalt utstyr med nye tekniske løsninger innen alle undersøkelsesmetoder. Utskiftninger og oppdateringer skjer fortløpende. IT-systemet gjør det mulig å sende bilder mellom alle Unilabs institutter. Dette betyr at Unilabs til enhver tid bruker den radiologen som er best kvalifisert til å gjøre beskrivelsen - helt uavhengig av hvor vedkommende er plassert. 

 

Røntgenbilder på nett

Røntgenbilder på nett er en tjeneste Unilabs tilbyr henvisere og pasienter. Du finner bildene på http://bilder.unilabs.no

Vi ønsker din tilbakemelding: Spørreundersøkelse

Vi ber deg om å sette av noen minutter for å gi oss din ærlige mening om oss. Din tilbakemelding er viktig for oss. Vi vil vite hva vi gjør bra og hva vi bør bli bedre på. Klikk på linken under og skriv inn kode "yq9f" for å fullføre spørreundersøkelsen – det tar kun 3 - 4 minutter. 

Klikk her for å delta 
Kode: yq9f 

Din tilbakemelding blir anonymisert, kryptert og samlet inn av et tredjeparts selskap kalt Culture Amp. 
På bakgrunn av resultatene, vil vi igangsette tiltak for å forbedre våre tjenester og service til våre henvisere og rekvirenter. 

 

Kloke Valg 

Gjør kloke valg kampanjen oppfordrer helsepersonell og pasienter til en samtale om problemene knyttet til overdiagnostikk og overbehandling. 

Les mer her: https://beta.legeforeningen.no/kloke-valg/ 

Velkommen til Unilabs hjemmeside

Gå videre til hovedsiden

Eller velg et land i listen under