Skip to main content

Mammografi

Hver 12 kvinne i Norge rammes av brystkreft. Dette gjør brystkreft til den vanligste kreftformen hos kvinner. Går du til regelmessig mammografi kan vi se det du ikke kjenner.

Når du tar en mammografiundersøkelse kan vi oppdage tumoren før du selv kan kjenne den ved å gjennomføre selvundersøkelse. Ved tidlig oppdagelse har vitenskapelige studier vist en redusert dødelighet på inntil 40%.

mammografi

Gjennomsnittlig størrelse på tumorer/forandringer som kan oppdages:

  1. Når du selv undersøker dine bryst
  2. Når en lege undersøker dine bryst
  3. Når du kommer til din første mammografi
  4. Når du går til regelmessig mammografi*

*   Ved regelmessig undersøkelse sammenlignes dine tidligere røntgenbilder, som gjør det enklere å oppdage nye forandringer.

 

Selvundersøkelse

Å bli kjent med egne bryst øker sjansen for å oppdage brystkreft tidlig.

Klikk her for å se hvordan selvundersøkelse kan gjennomføres.

Mammografi er en spesialundersøkelse for å påvise eventuelle sykelige forandringer i brystvevet. Den dose røntgenstråler som brukes ved en mammografi er så liten at det i praksis ikke utgjør noen risiko, selv med årlige kontroller over mange år.

 

Hvordan?

Brystet blir plassert i et røntgenapparat ,brystet klemmes så litt sammen mellom to plater. Dette er nødvendig for å få gode bilder. Selve sammenklemmingen av brystet kan oppleves som litt ubehagelig. Det blir tatt bilder fra flere forskjellige vinkler og posisjoner, på den måten er vi sikre på at hele brystet blir undersøkt.

Kompresjonen varer bare noen få sekunder og er ikke skadelig for brystvevet.

God og riktig kompresjon er viktig for å få høy kvalitet på bildene og for å minimere stråledosen til brystet. Man tar vanligvis to bilder av hvert bryst, men i noen tilfeller kan det være nødvendig å ta noen ekstra bilder for å få bedre informasjon.

Det går fint å ta mammografi hvis du har brystproteser.

 

Nyttig å vite

Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge og i den vestlige verden.

Oslo er det fylke i Norge med flest tilfeller av brystkreft pr. innbygger.

Mammografi er en viktig undersøkelse for å oppdage brystkreft så tidlig som mulig, tidlig diagnose er viktig for bedret prognose.

Risikoen for å få brystkreft øker for kvinner fra 40 år, noen land tilbyr derfor mammografi fra 40 år.
Det er stor enighet om at tidlig diagnose er viktig når det gjelder effektiv behandling av brystkreft.

I Norge og de fleste europeiske land, tilbys offentlig screening fra 50 - 69 år annenhvert år.

Europeiske retningslinjer (european comission initiative on breast cancer) kom i 2017 med nye retningslinjer for offentlig mammografiscreening i Europa.

Det ble da anbefalt offentlig screening i aldersgruppen 45 - 74 år.

Norske retningslinjer har enda ikke blitt endret, men det diskuteres om man burde utvide aldersgruppen for offentlig screening.

Mammografi utføres ved disse stedene og er selvbetalende undersøkelser (se prisliste):

  • Unilabs Røntgen Borgen
  • Unilabs Røntgen Majorstua Mammografi pasientbrosjyre

Klikk her for å lese Unilabs mammografi pasientbrosjyre.
 

 

Nå kan du sjekke om du er benskjør når du skal ta mammografi

Nå har du muligheten til å få målt din bentetthet i forbindelse med mammografiundersøkelsen din. Ved hjelp av et vanlig røntgenbilde av hånden din kan du nå få informasjon om din benhelse. Testen er fullstendig smertefri og utføres ved hjelp av den samme lavdosestrålingen som brukes i mammografiundersøkelser. Det tar under ett minutt å utføre testen, der bentetthetsverdier måles og evalueres ved hjelp av dxr-onlinetjeneste. Les mer om testen her.

Nyttige linker:

http://www.mammografi.no

http://www.kreftregisteret.no/no/Forebyggende/Mammografiprogrammet/

Velkommen til Unilabs hjemmeside

Gå videre til hovedsiden

Eller velg et land i listen under