Skip to main content

Laboratorie­­medisin

Coronavirus diagnostikk

Indikasjoner for testing av Covid-19 PCR test blir prioritert etter gjeldende testkriterier gitt av Folkehelseinstituttet, Testkriterier - FHI

26.5 lanserte FHI Testkriterium nr. 8: Enkelte grupper av asymptomatiske. 

En av disse gruppene har betegnelsen «Ikke-medisinske grunner». I noen tilfeller krever utenlandske studiesteder eller arbeidsgivere testing. Dette dekkes ikke av det offentlige.

Vi tar imot slike prøver for testing på Covid-19 PCR. Betaling skjer ved at laboratoriet fakturerer rekvirerende lege, som igjen må fakturere pasienten. I disse tilfellene er det viktig å krysse av i feltet for Bedrift/annen avtale på rekvisisjonen.

Tilgang på testutstyr er for tiden tilfredsstillende. Lagerbeholdningen er for enkelte komponenter noe lavere enn vanlig som følge av stor global etterspørsel.

Det er opprettet en ny fane i kjernejournal hvor helsepersonell kan finne svar på covid-19 og covid-19-relaterte laboratorieprøver.

Pasienter som har tatt Covid-19 test kan finne resultatet av prøven på helsenorge.no

-----------------

Unilabs Laboratoriemedisin er en totalleverandør av laboratorietjenester. Vi har over 30 års erfaring innen laboratoriemedisin.

Laboratoriet består av fire avdelinger; Medisinsk biokjemi, Medisinsk mikrobiologi, Patologi og Miljømikrobiologi. Laboratoriet har fokus på kvalitet og kontinuerlig prosessforbedring for å kunne tilby våre kunder rett svar til rett tid.

Unilabs Laboratoriemedisin er akkreditert av Norsk Akkreditering. Omfanget av akkrediteringen vises i linkene, TEST 194 for Miljømikrobiologi (ISO 17025) og TEST 296 (ISO 15189) for Medisinsk Mikrobiologi, Medisinsk Biokjemi og Patologi. Avdeling for Patologi er i tillegg ISO 9001 sertifisert.

Unilabs Laboratoriemedisin i Oslo er miljøsertifisert (ISO 14001).

Unilabs Laboratoriemedisin i Skien er sertifisert som Miljøfyrtårn. 

Unilabs ønsker å være et Miljøfyrtårn og vise at vi tar miljøutfordringene på alvor, og på denne måten påvirke våre ansatte og leverandører til å bli mer miljøbevisste.

Miljøfyrtårn 

Norsk Akkreditering

Kundeservice fra laboratoriet

Unilabs Laboratoriemedisin har over 30 års erfaring med utadrettet service mot våre kunder. Vårt fokus er primær- og spesialisthelsetjeneste utenfor sykehus. Vi tilbyr raske svar på alle våre undersøkelser. Vi har tilpasset vårt analyserepertoar slik at det skal være mest mulig dekkende for det behovet man har i sin daglige praksis.  

Høy servicegrad

Våre laboratorier tilbyr et høyt servicenivå bl.a. i form av:

  • Faglig rådgivning
  • Rask svartid
  • Tilgjengelighet til legespesialist
  • Gratis prøvetakingsutstyr: Bestill her 
  • Elektroniske prøvesvar  
  • Budtjeneste - henting av prøver til avtalt tid

Faglig veiledning

Vi tilbyr faglige kundebesøk og kurs vil våre rekvirenter.

Budtjeneste

Laboratoriene har etablert en utstrakt budtjeneste. Budtjenesten tilpasses rekvirentenes ønsker og behov.

 

Våre blodprøvetakingsentre

Unilabs Røntgen Ski Åsenveien 3, 1400 Ski
Blodprøvetakning mandag - fredag: Kl. 08.00 - 14.30 

Unilabs Røntgen Majorstuen Middelthunsgt. 23, 0368 Oslo
Blodprøvetaking: Onsdager kl. 08.00 – 14.00

Velkommen til Unilabs hjemmeside

Gå videre til hovedsiden

Eller velg et land i listen under