Skip to main content

Laboratorie­­medisin

NYHET: Coronavirus diagnostikk - gjelder helsepersonell

Vi kan dessverre ikke utføre prøvetaking på pasienter. Vi utfører laboratorietest på tilsendte prøver fra den kommunale helsetjenesten.

Fra og med 10.03.2020 er Unilabs godkjent til å utføre PCR analyse for deteksjon av SARS-CoV-2. De første fem positive resultater må sendes FHI for konfirmasjonstesting. For veiledning i prøvetaking vennligst se: labhandbok.no

Vennligst se Smittevernveilederen FHI for fortløpende oppdaterte nasjonale retningslinjer.

Av hensyn til analysekapasitet under den pågående SARS-CoV-2 epidemien ser vi oss dessverre nødt til å prioritere valg av analyser til luftveis PCR.  Da det for tiden er lav forekomst av Parainfluensa virus vil vi derfor ikke utføre Parainfluensa 1-4 RNA PCR på prøvene.

Unilabs Laboratoriemedisin er en totalleverandør av laboratorietjenester. Vi har over 30 års erfaring innen laboratoriemedisin.

Laboratoriet består av fire avdelinger; Medisinsk biokjemi, Medisinsk mikrobiologi, Patologi og Miljømikrobiologi. Laboratoriet har fokus på kvalitet og kontinuerlig prosessforbedring for å kunne tilby våre kunder rett svar til rett tid.

Unilabs Laboratoriemedisin er akkreditert av Norsk Akkreditering. Omfanget av akkrediteringen vises i linkene, TEST 194 for Miljømikrobiologi (ISO 17025) og TEST 296(ISO 15189) for Medisinsk Mikrobiologi, Medisinsk Biokjemi og Patologi. Avdeling for Patologi er i tillegg ISO 9001 sertifisert.

Unilabs Laboratoriemedisin i Oslo er miljøsertifisert (ISO 14001).

Unilabs Laboratoriemedisin i Skien er sertifisert som Miljøfyrtårn. 

Unilabs ønsker å være et Miljøfyrtårn og vise at vi tar miljøutfordringene på alvor, og på denne måten påvirke våre ansatte og leverandører til å bli mer miljøbevisste.

Miljøfyrtårn 

Norsk Akkreditering

Kundeservice fra laboratoriet

Unilabs Laboratoriemedisin har over 30 års erfaring med utadrettet service mot våre kunder. Vårt fokus er primær- og spesialisthelsetjeneste utenfor sykehus. Vi tilbyr raske svar på alle våre undersøkelser. Vi har tilpasset vårt analyserepertoar slik at det skal være mest mulig dekkende for det behovet man har i sin daglige praksis.  

Høy servicegrad

Våre laboratorier tilbyr et høyt servicenivå bl.a. i form av:

  • Faglig rådgivning
  • Rask svartid
  • Tilgjengelighet til legespesialist
  • Gratis prøvetakingsutstyr: Bestill her 
  • Elektroniske prøvesvar  
  • Budtjeneste - henting av prøver til avtalt tid

Faglig veiledning

Vi tilbyr faglige kundebesøk og kurs vil våre rekvirenter.

Budtjeneste

Laboratoriene har etablert en utstrakt budtjeneste. Budtjenesten tilpasses rekvirentenes ønsker og behov.

Velkommen til Unilabs hjemmeside

Gå videre til hovedsiden

Eller velg et land i listen under