Skip to main content

Laboratorie­­medisin

Coronavirus diagnostikk

Informasjon om testkriterier for koronavirus er publisert på nettsidene til Folkehelseinstituttet: Testkriterier - FHI

Laboratoriet følger FHIs anbefalte prioriteringsrekkefølge.

Svar på covid-19 analyser er tilgjengelig for helsepersonell i kjernejournal og for pasienter på helsenorge.no

Personer med behov for testing av andre grunner, eksempelvis helseattester i forbindelse med utenlandsreiser, utenlandske studiesteder eller for arbeidsgiver, må betale selv for analysen. Dette dekkes ikke av det offentlige.  Da er det viktig å krysse av i feltet for Bedrift/annen avtale på rekvisisjonen.

Vi tar imot slike prøver for testing på Covid-19 PCR. Betaling skjer ved at laboratoriet fakturerer rekvirerende lege, som igjen må fakturere pasienten.

For tiden er tilgang på utstyr til prøvetaking og analysering tilfredsstillende. Lagerbeholdningen kan i perioder være noe lavere enn vanlig for enkelte komponenter som følge av stor global etterspørsel.

-----------------

Unilabs Laboratoriemedisin er en totalleverandør av laboratorietjenester. Vi har over 30 års erfaring innen laboratoriemedisin.

Laboratoriet består av fire avdelinger; Medisinsk biokjemi, Medisinsk mikrobiologi, Patologi og Miljømikrobiologi. Laboratoriet har fokus på kvalitet og kontinuerlig prosessforbedring for å kunne tilby våre kunder rett svar til rett tid.

Unilabs Laboratoriemedisin er akkreditert av Norsk Akkreditering. Omfanget av akkrediteringen vises i linkene, TEST 194 for Miljømikrobiologi (ISO 17025) og TEST 296 (ISO 15189) for Medisinsk Mikrobiologi, Medisinsk Biokjemi og Patologi. Avdeling for Patologi er i tillegg ISO 9001 sertifisert.

Unilabs Laboratoriemedisin i Oslo og Skien er miljøsertifisert (ISO 14001).

Unilabs ønsker å være et miljøfyrtårn og vise at vi tar miljøutfordringene på alvor, og på denne måten påvirke våre ansatte og leverandører til å bli mer miljøbevisste.

Norsk Akkreditering

Kundeservice fra laboratoriet

Unilabs Laboratoriemedisin har over 30 års erfaring med utadrettet service mot våre kunder. Vårt fokus er primær- og spesialisthelsetjeneste utenfor sykehus. Vi tilbyr raske svar på alle våre undersøkelser. Vi har tilpasset vårt analyserepertoar slik at det skal være mest mulig dekkende for det behovet man har i sin daglige praksis.  

Høy servicegrad

Våre laboratorier tilbyr et høyt servicenivå bl.a. i form av:

  • Faglig rådgivning
  • Rask svartid
  • Tilgjengelighet til legespesialist
  • Gratis prøvetakingsutstyr: Bestill her 
  • Elektronisk rekvirering med e-Unilabs 
  • Elektroniske prøvesvar  
  • Budtjeneste - henting av prøver til avtalt tid

Faglig veiledning

Vi tilbyr faglige kundebesøk og kurs vil våre rekvirenter.

Budtjeneste

Laboratoriene har etablert en utstrakt budtjeneste. Budtjenesten tilpasses rekvirentenes ønsker og behov.

 

Våre blodprøvetakingsentre

Unilabs Røntgen Ski Åsenveien 3, 1400 Ski
Blodprøvetakning mandag - fredag: Kl. 08.00 - 14.30 

Unilabs Røntgen Majorstuen Middelthunsgt. 23, 0368 Oslo
Blodprøvetaking: Onsdager kl. 08.00 – 14.00

Velkommen til Unilabs hjemmeside

Gå videre til hovedsiden

Eller velg et land i listen under