Skip to main content

Patologi

Unilabs Laboratoriemedisin - Patologi ble etablert i 1971 under navnet Gynlab AS, og er et patologisk anatomisk laboratorium.

Unilabs Laboratoriemedisin – Patologi er ett av to private laboratorier som leverer laboratoriemedisinske tjenester innen patologi og cytologi, og som har rammeavtale med Helse Sør-Øst RHF. Vi er del av Unilabs-konsernet med hovedkvarter i Geneve. Unilabs har patologilaboratorier i 10 land på 3 kontinenter, med over 250 patologer, der vår medisinsk faglige overlege er leder av Pathology Expert Group.

Unilabs Laboratoriemedisin - Patologi er sertifisert og oppfyller kravene i ISO 9001 og akkreditert av Norsk Akkreditering  for ISO 15181. 

 

 

Screening

Screening og diagnostikk

Kontaktinformasjon

Unilabs Laboratoriemedisin - Patologi
Postadresse: Postboks 5864 Majorstuen,
0380 Oslo
Besøksadresse: Silurveien 2 B, 0380 Oslo

Tlf: 22 14 60 68

Mail: patologi@unilabs.com

 

Medisinsk ansvarlig lege

Bjørn Isfoss

bjørn.isfoss@unilabs.com

Tel. 476 54 101

 

Avdelingsleder

Asmae Abusharkh

asmae.abusharkh@unilabs.com

Tel. 993 88 375 

 

Vi tilbyr utstyr for prøvetaking som rekvireres ved å benytte våre bestillingsskjemaer. Bestilling av utstyr kan gjøres via hjemmeside. Innsending av prøver er gratis.

Unilabs har eget bud som henter hos rekvirenter. Alle rekvirenter som ønsker å sende prøver til Unilabs Laboratoriemedisin - Patologi kan få tilsendt konvolutter for postforsendelse hvor porto er betalt. 

 

Cytologi

Laboratoriet mottar og screener konvensjonell så vel som væskebasert cytologi (ThinPrep). I tillegg til cervix- og endometriecytologi analyserer vi også urin og annen kroppsvæske. Vi følger Livmorhalsprogrammets retningslinjer for svartider. Rekvisisjon kan lastes ned her.

 

Histologi

Laboratoriet fremfører histologiske prøver for analyse og besvarelse. Vi diagnostiserer i hovedsak hudbiopsier, gastroenterologiske biopsier, gynekologiske biopsier, prostata- og testisbiopsier, men tar også i mot andre typer biopsier. 

Vi har kort besvarelsestid, minst 95% av prøvene besvares innen 1 uke. Hasteprøver (CITO) besvares senest 2 arbeidsdager etter de er mottatt, med unntak av prøver som forlanger spesielle tester eller konsultasjoner der en beregner 1-2 dagers tilleggsarbeid. Rekvisisjon kan lastes ned her.

 

EDI (elektronisk kommunikasjon)

Unilabs formidler prøvesvar elektronisk via Norsk Helsenett. Meldingsutvekslingen følger den til enhver tid gjeldende offentlige standard.

 

Velkommen til Unilabs hjemmeside

Gå videre til hovedsiden

Eller velg et land i listen under