Helsepersonell | PATOLOGI | Unilabs Skip to main content

Patologi

Unilabs Laboratoriemedisin - Patologi ble etablert i 1971 under navnet Gynlab AS, og er et patologisk anatomisk laboratorium.

Unilabs Laboratoriemedisin – Patologi er ett av to private laboratorier som leverer laboratoriemedisinske tjenester innen patologi og cytologi, og som har rammeavtale med Helse Sør-Øst RHF. Vi er del av Unilabs-konsernet med hovedkvarter i Geneve. Unilabs har patologilaboratorier i 10 land på 3 kontinenter, med over 250 patologer, der vår medisinsk faglige overlege er leder av Pathology Expert Group.

Unilabs Laboratoriemedisin - Patologi er sertifisert og oppfyller kravene i ISO 9001, samt akkreditert av Norsk Akkreditering for ISO 15189 gjeldende diagnostikk på prøver fra prostata og bryst inkludert laboratoriemetoder.

Kontaktinformasjon

Unilabs Laboratoriemedisin - Patologi
Postadresse: Postboks 5864 Majorstuen,
0380 Oslo
Besøksadresse: Silurveien 2 B, 0380 Oslo

Tlf: 21 00 71 00 (Tastevalg 3)

Mail: patologi@unilabs.com

Medisinsk ansvarlig lege
Bjørn Isfoss
bjørn.isfoss@unilabs.com
Tel. 476 54 101

Avdelingsleder
Asmae Abusharkh
asmae.abusharkh@unilabs.com
Tel. 993 88 375 

Vi tilbyr utstyr for prøvetaking som rekvireres ved å benytte våre bestillingsskjemaer. Bestilling av utstyr kan gjøres via hjemmeside. Innsending av prøver er gratis.

Unilabs har eget bud som henter hos rekvirenter. Alle rekvirenter som ønsker å sende prøver til Unilabs Laboratoriemedisin - Patologi kan få tilsendt konvolutter for postforsendelse hvor porto er betalt. 

Cytologi non-gyn ikke væskebasert

Vi tar imot fiksert utstryk.

Histologi

Laboratoriet fremfører histologiske prøver for analyse og besvarelse. Vi diagnostiserer i hovedsak biopsier og resektater fra hud, fordøyelsessystemet, øvre luftveier, kvinnelige kjønnsorganer, mannlige kjønnsorganer, brystkjertler, mykdeler og skjelett, og tar også imot andre typer biopsier. Vår Labhåndbok finner du her: https://labhandbok.no/  

EDI (elektronisk kommunikasjon)

Unilabs formidler prøvesvar elektronisk via Norsk Helsenett. Meldingsutvekslingen følger den til enhver tid gjeldende offentlige standard.

 

Velkommen til Unilabs hjemmeside

Gå videre til hovedsiden

Eller velg et land i listen under