Helsepersonell | Laboratoriemedisin | Vare Laboratorier | MEDISINK MIKROBILOGI | Unilabs Skip to main content

Medisinsk mikrobiologi

Coronavirus diagnostikk

Informasjon om testkriterier og prioriteringsrekkefølge ved manglende testkapasitet er publisert på nettsidene til Folkehelseinstituttet: Testkriterier - FHI.

For SARS-CoV-2 RNA deteksjon benyttes realtime PCR-metoder ved våre laboratorier i Oslo og Skien. 

SARS-CoV-2 IgG antistoff analysen detekterer anti-spike protein IgG og er derfor egnet til å påvise antistoffer ervervet gjennom vaksinering og/eller gjennomgått infeksjon. For mer informasjon om serologisk diagnostikk: Serologi og antistoff hurtigtester - FHI  

Svar på SARS-CoV-2 analyser er tilgjengelig for helsepersonell i Kjernejournal og for pasienter på helsenorge.no

 

 

Laboratoriet analyserer prøver fra rekvirenter i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Våre fagområder

 • Bakteriologi
 • Molekylærbiologi
 • Infeksjonsserologi
 • Virologi
 • Mykologi
 • Parasittologi

Vi tilbyr

 • Bredt analyserepertoar
 • Akkrediterte analyser
 • Medisinsk rådgivning
 • Veiledning for rekvirering, prøvetaking og forsendelse
 • Besøk av fagkonsulent
 • Gratis prøvetakingsutstyr
 • Elektronisk rekvirering med e-Unilabs 
 • Elektronisk laboratoriehåndbok
 • Budtjeneste

For informasjon om analysetilbud, bestilling av prøvetakingsutstyr, rekvisisjoner, nyheter og annen faglig informasjon, se laboratoriehandbok.no

 

God tilgjengelighet

Kontaktinformasjon til nøkkelpersonell ved laboratoriet

God tilgjengelighet for våre rekvirenter har høy prioritet hos oss. For å gjøre det så enkelt som mulig for våre kunder å komme i kontakt med riktig funksjon på laboratoriet, har vi nedenfor satt opp en oversikt med direktenummer. 


Telefon: 21 00 71 00 (Tastevalg 1) 
Besøks- og leveringsadresse: Leirvollen 19, 3736 Skien
Postadresse: Postboks 2840 Kjørbekk, 3702 Skien

Avdelingsleder
Tone Eek Solvoll 
Mob: 90 57 62 29

Fagkonsulent
Bioingeniør Lisbeth Toft
Mob: 40 40 75 73

Prøvesvar / kundestøtte preanalytisk:
Tlf: 21 00 71 00 (Tastevalg 1) 

Elektronisk rekvirering og svaroverføring:
Esther Bakke
Tlf: 35 50 57 54
Mob: 45 45 11 45

Legespesialister
Medisinsk ansvarlig
Overlege Carina Thilesen 
spesialist i medisinsk mikrobiologi.
Tlf: 35 50 57 51
Mob: 482 63 927

Overlege Kristina Papp
Spesialist i medisinsk mikrobiologi  
Tlf: 35 50 57 03
Mob: 940 21 198

 

Velkommen til Unilabs hjemmeside

Gå videre til hovedsiden

Eller velg et land i listen under