Skip to main content

Medisinsk mikrobiologi

Coronavirus diagnostikk

Indikasjoner for testing av Covid-19 PCR test blir prioritert etter gjeldende testkriterier gitt av Folkehelseinstituttet, Testkriterier - FHI

26.5 lanserte FHI Testkriterium nr. 8: Enkelte grupper av asymptomatiske. 

En av disse gruppene har betegnelsen «Ikke-medisinske grunner». I noen tilfeller krever utenlandske studiesteder eller arbeidsgivere testing. Dette dekkes ikke av det offentlige.

Vi tar imot slike prøver for testing på Covid-19 PCR. Betaling skjer ved at laboratoriet fakturerer rekvirerende lege, som igjen må fakturere pasienten. I disse tilfellene er det viktig å krysse av i feltet for Bedrift/annen avtale på rekvisisjonen.

Tilgang på testutstyr er for tiden tilfredsstillende. Lagerbeholdningen er for enkelte komponenter noe lavere enn vanlig som følge av stor global etterspørsel.

Det er opprettet en ny fane i kjernejournal hvor helsepersonell kan finne svar på covid-19 og covid-19-relaterte laboratorieprøver.

 

Laboratoriet analyserer prøver fra rekvirenter i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Våre fagområder

 • Bakteriologi
 • Molekylærbiologi
 • Infeksjonsserologi
 • Virologi
 • Mykologi
 • Parasittologi

Vi tilbyr

 • Bredt analyserepertoar
 • Akkrediterte analyser
 • Medisinsk rådgivning
 • Veiledning for rekvirering, prøvetaking og forsendelse
 • Besøk av fagkonsulent
 • Gratis prøvetakingsutstyr
 • Elektronisk rekvirering med e-Unilabs 
 • Elektronisk laboratoriehåndbok
 • Budtjeneste

For informasjon om analysetilbud, bestilling av prøvetakingsutstyr, rekvisisjoner, nyheter og annen faglig informasjon, se laboratoriehandbok.no

 

God tilgjengelighet

Kontaktinformasjon til nøkkelpersonell ved laboratoriet

God tilgjengelighet for våre rekvirenter har høy prioritet hos oss. For å gjøre det så enkelt som mulig for våre kunder å komme i kontakt med riktig funksjon på laboratoriet, har vi nedenfor satt opp en oversikt med direktenummer. 


Telefon: 35 50 57 00 
Besøks- og leveringsadresse: Leirvollen 19, 3736 Skien
Postadresse: Postboks 2840 Kjørbekk, 3702 Skien

Avdelingsleder
Bioingeniør Berit Lobben
Mob: 48 15 32 89

Fagkonsulent
Bioingeniør Lisbeth Toft

Mob: 40 40 75 73

Prøvesvar / kundestøtte preanalytisk:
Tlf: 35 50 57 00

Elektronisk rekvirering og svaroverføring:
Esther Bakke
Tlf: 35 50 57 54
Mob: 45 45 11 45

Trond Sjue
Mob: 93 20 35 05


Legespesialister
Medisinsk ansvarlig
Overlege 
Carina Thilesen 
spesialist i medisinsk mikrobiologi.
Tlf: 35 50 57 51
Mob: 482 63 927

Overlege
Kristina Papp
Spesialist i medisinsk mikrobiologi  
Tlf: 35 50 57 03
Mob: 940 21 198


Ass. avd.leder Medisinsk mikrobiologi
Reidun Tvinnereim
Mob: 40 40 75 77

Systemansvarlig fagsystem
Trond Sjue
Mob: 93 20 35 05

Kvalitetssjef
Monica Weiseth
Mob:  48 12 47 32

Velkommen til Unilabs hjemmeside

Gå videre til hovedsiden

Eller velg et land i listen under