Helsepersonell | Laboratoriemedisin | Vare Laboritier | BIOKJEMI | Unilabs Skip to main content

Medisinsk Biokjemi

Vårt medisinsk biokjemiske laboratorium analyserer prøver fra rekvirenter i primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, private helsetjenester, bedriftshelsetjenester og tar analyseoppdrag for forskningsprosjekter og helserelatert industri.

Laboratoriet i Oslo har et bredt repertoar av analyser innenfor medisinsk biokjemi og hematologi. Repertoaret omfatter det meste som er aktuelt for allmennmedisin og spesialisthelsetjeneste. Dersom det ønskes analyser i tillegg til det allerede brede repertoaret ved laboratoriet i Oslo (se vår Laboratoriehåndbok og Rekvisisjon), har Unilabs Laboratoriemedisin et meget bredt repertoar innenfor alle typer medisinsk analysevirksomhet, slik som medikamentanalyser, hormonanalyser og allergologiske tester. 

Mikrobiologiske prøver analyseres ved laboratoriene våre i Oslo og Skien. Patologiprøver mottas og utføres ved vårt Patologi-laboratorium i Oslo.

Vi tilbyr gratis budservice og prøvetakingsutstyr. Vi har blodprøvetakingsenter i Ski (se under). 


Kontaktinformasjon
Telefon  21 00 60 45
Besøksadresse: Silurveien 2 B, 0380
Postadresse: Postboks 5864 Majorstuen, 0308 Oslo

Medisinsk ansvarlig lege
Lege Anders Skinningsrud anders.skinningsrud@unilabs.com
Spesialist i medisinsk biokjemi
Telefon 916 12 345

Avdelingsleder
Asmae Abusharkh asmae.abusharkh@unilabs.com
Telefon 993 88 375 

 

Praktisk informasjon for rekvirenter til Unilabs Laboratoriemedisin

For informasjon om analysetilbud, bestilling av prøvetakingsutstyr, rekvisisjoner, nyheter og annen faglig informasjon, se laboratoriehåndboken

 

Blodprøvetakingsenter

Unilabs Røntgen Ski Åsenveien 3, 1400 Ski
Blodprøvetakning mandag - fredag: Kl. 08.00 - 14.30 

 

 

 

 

Velkommen til Unilabs hjemmeside

Gå videre til hovedsiden

Eller velg et land i listen under