Skip to main content

Biokjemi

Vårt medisinsk biokjemiske laboratorium analyserer prøver fra rekvirenter i primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjeneste, alle typer private helsetjenester, bedriftshelsetjenester og tar analyseoppdrag for forskningsprosjekter og helserelatert industri.

Laboratoriet i Oslo har et bredt repertoar av analyser innenfor medisinsk biokjemi og hematologi. Repertoaret omfatter det meste som er aktuelt for allmennmedisin og spesialisthelsetjeneste. Dersom det ønskes analyser i tillegg til det allerede brede repertoaret ved laboratoriet i Oslo (se vår Laboratoriehåndbok og Rekvisisjon), har Unilabs-laboratoriekjeden som helhet et meget bredt repertoar innenfor alle typer medisinsk analysevirksomhet, slik som medikamentanalyser, hormonanalyser og allergologiske tester. 

 Mikrobiologiske og infeksjonsimmunologiske prøver blir videresendt til vårt mikrobiologiske laboratorium i Skien. Patologiprøver mottas og utføres ved vårt Patologi-laboratorium i Oslo.

Vi tilbyr gratis budservice og prøvetakingsutstyr. Vi har to blodprøvetakingsentre (se under). 


Kontaktinformasjon
Felles telefonnummer alle avdelinger 21 00 08 00
Besøksadresse: Silurveien 2 B, 0380
Postadresse: Postboks 5864 Majorstuen, 0308 Oslo


Medisinsk ansvarlig lege
Lege Anders Skinningsrud anders.skinningsrud@unilabs.com
Spesialist i medisinsk biokjemi
Telefon 916 12 345

Avdelingsleder
Gunn Berit Skådinn gunn.berit.skadinn@unilabs.com
Telefon 913 69 550  

Praktisk informasjon for rekvirenter til Unilabs Laboratoriemedisin

For informasjon om analysetilbud, bestilling av prøvetakingsutstyr, rekvisisjoner, nyheter og annen faglig informasjon, se laboratoriehåndboken

 

Våre blodprøvetakingsentre

Unilabs Røntgen Ski Åsenveien 3, 1400 Ski
Blodprøvetakning mandag - fredag: Kl. 08.00 - 14.30 

Unilabs Røntgen Majorstuen Middelthunsgt. 23, 0368 Oslo
B
lodprøvetaking: Onsdager kl. 08.00 – 14.00

 

 

 

Velkommen til Unilabs hjemmeside

Gå videre til hovedsiden

Eller velg et land i listen under