Skip to main content

Muggsopp

Muggsopp - et folkehelseproblem

Vi har ekspertise innen muggsopp og fuktproblematikk. Målinger, analyse og rådgivning. Utleie av måleutstyr og eget laboratorium. 

I forbindelse med kartlegging og avdekking av mugg- og fuktproblematikk kan Unilabs Laboratoriemedisin - Miljømikrobiologi utføre følgende:

  • Befaring og prøvetaking
  • Analyse av prøver 
  • Utleie av luftmålingsinstrument 
  • Kurs og undervisning

Fukt og muggvekst i innemiljøet medfører økt helserisiko for dem som oppholder seg i bygningen. Irritasjon i hals og luftveier, øyne og hud, allergiske reaksjoner, astma og nedsatt immunforsvar er noen av symptomene man kan oppleve når man eksponeres for muggsopp. Ved fuktproblematikk er det viktig at det utføres en kartlegging av skadeårsak og skadeomfang for å kunne foreta riktige tiltak.

Sporeprøver - kvalitetssikret, enkel, kundevennlig


Akkreditert analyse

Unilabs Laboratoriemedisin - Miljømikrobiologi er det eneste laboratoriet i Norge som kan tilby en akkreditert sporekontrollanalyse for dampautoklav og tørrsterilisator. Dette er et kvalitetsstempel som forteller om vårt fokus på kvalitet.

Sporekontroll av sterilisatorer er et nødvendig ledd i en kvalitetssikringskjede for å sikre at sterilisatoren fungerer tilfredsstillende og redusere faren for smitteoverføring mellom pasienter. Smittevernloven krever at alt steriliseringsutstyr skal testes regelmessig med levende sporeprøver i tillegg til bruk av kjemiske indikatorer.

Vår abonnementsavtale omfatter følgende:

  • automatisk utsendelse av sporeprøver til avtalte tider 
  • analyse av prøvene og skriftlig dokumentasjon av resultatene 
  • kvalitetsbevis 
  • varsling, råd og veiledning per telefon ved mangelfull sterilisering

Bestill utstyr her

 

Velkommen til Unilabs hjemmeside

Gå videre til hovedsiden

Eller velg et land i listen under