Miljolab | MUGGSOPP | Unilabs Skip to main content

Muggsopp

 

Muggsopp - et inneklimaproblem

Vi har ekspertise innen muggsopp og fuktproblematikk. Målinger, analyse og rådgivning. Utleie av måleutstyr og eget laboratorium. 

I forbindelse med kartlegging og avdekking av mugg- og fuktproblematikk kan Unilabs Laboratoriemedisin - Miljømikrobiologi utføre følgende:

  • Befaring og prøvetaking
  • Analyse av prøver 
  • Utleie av luftmålingsinstrument 
  • Kurs og undervisning

Fukt og muggvekst i innemiljøet medfører økt helserisiko for dem som oppholder seg i bygningen. Irritasjon i hals og luftveier, øyne og hud, allergiske reaksjoner, astma og nedsatt immunforsvar er noen av symptomene man kan oppleve når man eksponeres for muggsopp. Ved fuktproblematikk er det viktig at det utføres en kartlegging av skadeårsak og skadeomfang for å kunne foreta riktige tiltak.

Om du har behov for informasjon så kontakt oss.

 

Velkommen til Unilabs hjemmeside

Gå videre til hovedsiden

Eller velg et land i listen under