Laboratorie Sertifisering | Unilabs Skip to main content

Laboratorie Sertifisering

LABORATORIENES AKKREDITERING OG SERTIFISERING

Unilabs Laboratoriemedisin er akkreditert for Medisinsk Mikrobiologi, Medisinsk Biokjemi og Patologi i henhold til NS-EN ISO 15189 (2012) «Medisinske Laboratorier – Krav til kvalitet og kompetanse».  Omfanget av akkrediteringen vises i akkrediteringsdokument (link til TEST296).  Akkrediteringen er gitt av Norsk Akkreditering, første gang innvilget i 2016.

Avdeling for Miljømikrobiologi er akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025 (2017) «Generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse». Omfanget av akkrediteringen vises i akkrediteringsdokumentet (link til TEST194). Akkrediteringen er gitt av Norsk Akkreditering, første gang innvilget i 2004.

Unilabs Laboratoriemedisin er miljøsertifisert (ISO 14001) og avdeling for Patologi er i tillegg sertifisert i henhold til ISO 9001.

Velkommen til Unilabs hjemmeside

Gå videre til hovedsiden

Eller velg et land i listen under