MR hjerte i Haugesund | Unilabs Skip to main content

07/05/2024

MR hjerte i Haugesund

Vi i Unilabs er meget glade for å tilby nyheten MR hjerte fordi det bidrar til bedre omsorg og nøyaktig behandling av hjertepasienter. Denne undersøkelsen skiller seg fra vanlig MR ved å fokusere spesifikt på hjertet, noe som gir spesialisert og dyptgående informasjon om hjertets helse. Det er spennende for oss å kunne tilby MR av hjertet da det gir detaljerte bilder av hjertets struktur og funksjon, muliggjør presis diagnostisering av hjertesykdommer og veileder i videre behandling av pasienten. 

Unilabs Røntgen Haugesund ligger sentralt i sentrum Haugesund, og har offentlig avtale med Helse Vest. Instituttet tilbyr MR, CT, Dexa (bentetthetsmåling), røntgen og ultralyd. 

Vi kan nå også tilby MR hjerte, og vi ser frem til å motta henvisninger fra leger til dette.

Magnetisk resonansavbildning (MR) av hjertet gir detaljert informasjon om hjertets struktur, funksjon og blodstrøm uten behov for ioniserende stråling. Dette inkluderer fremstilling av hjertekamrene og -klaffene, samt anomalier og defekter. Ved å observere hjertet mens det slår kan MR fremstille hvordan hjertemuskelen kontraherer og slapper av. Man kan derved vurdere ventrikkelfunksjonen som er viktig for hjertets pumpeevne. MR kan kvantifisere blodstrømmer gjennom hjertets kamre og blodkar, og man kan dermed oppdage obstruksjoner eller andre avvik som kan påvirke blodstrømmen.

Ved samtidig bruk av kontrastmidler kan MR brukes til å vurdere blodstrømmen til hjertemuskelen, og derav avdekke områder med redusert blodtilførsel som kan indikere iskemi eller andre hjertesykdommer.

MR kan også fremstille arrdannelse i hjertemuskelen, typisk etter et hjerteinfarkt, og MR kan bidra til å vurdere omfanget og lokalisering av dette arrvevet.

Alt i alt gir MR av hjertet en omfattende fremstilling av hjertets tilstand, noe som er avgjørende for å diagnostisere og planlegge behandling for en rekke hjertesykdommer.

Indikasjoner for MR hjerte: 

  • Betennelse (myokarditt, perimyokarditt). 
  • Perikardsykdom
  • Funksjonsundersøkelse av hjertekammer (se bevegelse etc). Måle volum etc. (Ejeksjonsfraksjon (EF)). 
  • Måle veggtykkelse av hjertekammer etc.
  • Klaffeproblematikk
  • Vurdere utbredelse av eldre infarktforandringer
  • Sykdommer i hjertemuskulatur (Sarkoidose, Amyloidose - ofte nyttig som veiviser til annen modalitet som f.eks. PET)
  • Dårlig innsyn ved ekko cor
  • Mistanke om tumor i hjertet
  • Oppfølging av genetiske hjertesykdommer (kardiomyopatier)

 

Velkommen til Unilabs hjemmeside

Gå videre til hovedsiden

Eller velg et land i listen under