Avslutter bruk av avtale | Unilabs Skip to main content

21/02/2023

Avslutter bruk av avtale

Som en stor og seriøs samarbeidspartner for den offentlige helsetjenesten og leverandør av helsetjenester til den norske befolkningen tar vi det svært alvorlig at det stilles spørsmål ved kvaliteten ved tjenestene vi tilbyr og om pasientsikkerheten er ivaretatt i tråd med norsk lov, samt vår forvaltning av rammeavtalene med de regionale helseforetakene.

På bakgrunn av dialogen med de regionale helseforetakene og usikkerheten denne saken har skapt har vi i dag derfor avsluttet vår avtale med den rumenske klinikken.

Det er viktig for oss at alle som benytter Unilabs tjenester er trygge på at tjenestene de mottar er i tråd med god medisinsk praksis. Vi vil derfor understreke at det ikke er avdekket noen feil eller mangler ved undersøkelsene, tolkningene og beskrivelsene de to radiologspesialistene er ansvarlige for.

Våre faste kontroll- og kvalitetsrutiner innebærer kontinuerlig etterprøving av arbeidet til alle våre radiologer. Etter at NRK gjorde oss oppmerksom på saken, har vi i tillegg gjennomført en utvidet fagfellevurdering av arbeidet de to radiologene med norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning har gjort fra Romania. Fagfellevurderingen bekrefter funnene fra våre faste kontrollrutiner om at arbeidet er av høy kvalitet.

Velkommen til Unilabs hjemmeside

Gå videre til hovedsiden

Eller velg et land i listen under