Informasjon om NRK-sak | Unilabs Skip to main content

20/02/2023

Informasjon om NRK-sak

UNILABS BRUK AV RADIOLOGKONSULENTER I ROMANIA

NRK publiserte 20. februar en sak om Unilabs bruk av radiologkonsulenter. Saken omhandler vår avtale med to svært erfarne danske radiologer med norsk spesialistgodkjenning som nå bor i Romania. De to radiologene har siden 2017 bidratt med å øke vår kapasitet og sikre kortest mulig ventetid for norske pasienter.

NRKs fremstilling av saken er egnet til å skape et feil inntrykk. All vår virksomhet er i tråd med norsk helselovgivning, beskyttelse av personvernet er i henhold til GDPR-regelverket og privatrettslige avtaler. Dette gjelder også for vår avtale med radiologkonsulentene i EU-landet Romania.  

Det er viktig at fakta kommer frem i saken og vi oppsummerer derfor hovedpunktene nedenfor:  

• Alle undersøkelser i Unilabs er gransket, tolket, beskrevet og signert av radiologer med norsk spesialistgodkjenning. Dette gjelder også undersøkelsene som er beskrevet i Romania. Det er ikke avdekket noen feil eller mangler i dette arbeidet.

• I noen tilfeller har lokale radiologer utarbeidet et førsteutkast til beskrivelse. Disse undersøkelsene har blitt re-gransket, tolket, beskrevet og signert av radiologer med norsk spesialistgodkjenning. Dette kan dokumenteres for hver eneste undersøkelse. Det er radiologene med norsk godkjenning som er medisinskfaglig ansvarlig for kvaliteten sammen med Unilabs som virksomhet.

• Kvaliteten på arbeidet som er levert av radiologene lokalisert i Romania har vært god. Radiologene har som alle andre i Unilabs vært underlagt vårt omfattende kvalitetssystem og beskrevet bildene i tråd med norske faglige retningslinjer samt beste medisinske praksis. Det er ikke avdekket noen feil eller mangler ved arbeidet utført i Romania. På bakgrunn av NRK sin sak har vi allikevel foretatt en ekstraordinær kvalitetskontroll i form av en utvidet fagfellevurdering av de aktuelle radiologenes arbeid. Denne utvidede fagfellevurderingen har også bekreftet den høye kvaliteten på arbeidet til radiologene i Romania.

• Pasientene kan være trygge på at de har mottatt god diagnostikk og at Unilabs har det fulle ansvar. Dette virksomhetsansvaret følger direkte av spesialisthelsetjenesteloven og tilhørende forskrifter som også gjelder ved kjøp av helsetjenester fra utlandet. Unilabs kan følges opp av norske myndigheter og pasienten er sikret sine rettigheter.

• Radiologene i Romania har arbeidet i Unilabs Norge sitt system og bildene ligger på våre servere tilsvarende alle andre bilder.

• Totalt har de to legene gransket, tolket og beskrevet ca 168 000 undersøkelser for Unilabs i perioden 2017-2022. Dette utgjør kun en mindre del av vår totale virksomhet som var på om lag 3,6 millioner undersøkelser i samme periode. Avtalen med de to radiologene er utelukkende begrunnet i behov for økt kapasitet. Unilabs har ikke hatt noe økonomisk gevinst av avtalen, og vår kostnad per undersøkelse er tilsvarende hva radiologer bosatt i Norge mottar. Avtalen med de to danske radiologene har gjort at vi har kunnet gi pasienter i Norge raskere svar på sine undersøkelser.

Velkommen til Unilabs hjemmeside

Gå videre til hovedsiden

Eller velg et land i listen under