Dine rettigheter | Unilabs Skip to main content

Dine rettigheter


Du har mange rettigheter, som pasient, men også som individ der dine personopplysninger behandles. Disse rettighetene er i hovedsak regulert i lover. Nedenfor finner du nyttig informasjon om flere av disse rettighetene.

 

Rettigheter etter helselovgivningen:

Fritt behandlingsvalg

Du har rett til å velge behandlingssted når du har fått en henvisning. Som pasient i spesialisthelsetjenesten kan du sammenligne ventetider og se hvilke behandlingssteder du kan velge. Les mer om fritt behandlingsvalg på helsenorge.no.

Egenandel og frikort

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Les mer om egenandel og frikort på helsenorge.no.
 

Pasientjournal

Din pasientjournal er en samling av opplysninger om helsehjelpen du fått. Hvert behandlingssted skal opprette en pasientjournal. En pasientjournal skal blant annet inneholde opplysninger om diagnose, behandling, prøvesvar, informasjon som er gitt til deg og andre forhold som kan være av betydning for behandlingen eller eventuelle senere behandlinger. Pasientjournalen er viktig fordi den både er et arbeidsdokument for helsepersonell og samtidig gir den et dokumentasjonsgrunnlag.

De eneste journalopplysningene som Unilabs har om deg er de bildediagnostiske undersøkelsene / laboratoriemedisinske analysene som er utført ved Unilabs. Din henviser vil alltid motta svar/beskrivelse, og henviser har ansvaret for å videreformidle innholdet til deg.

Dersom du kun har behov for røntgenbilder, for eksempel i forbindelse med videre behandling, tilbyr vi en sikker og digital løsning kalt "bilder på nett" som gjør det enkelt å gi tilgang til andre spesialister. Du kan lese mer om hvordan du får tilgang til bilder her.

Du kan be om at feil i opplysningene rettes eller slettes

Dersom du mener at pasientjournalen inneholder feilaktige eler mangelfulle opplysninger, kan du be behandlingsstedet om at opplysningene rettes eller slettes. Se mer informasjon i Pasient- og brukerrettighetsloven §5-2 om vilkårene for retting og sletting av opplysninger i pasientjournal.

Avbestilling av time/om du ikke møter

Det er mange andre pasienter som også venter på time. Det er derfor viktig at du sier i fra så fort som mulig slik at andre kan få timen din, hvis time du fått ikke passer. Dersom alle møter til timene sine, blir ventetiden kortere.

Pårørende

Informasjon til pårørende på helsenorge.no.

Pasientreiser

Informasjon om pasientreiser på helsenorge.no.

Norsk pasientskadeerstatning

Lenke til Norsk pasientskadeerstatning

Norsk pasientforening

Lenke til Norsk pasientforening

Rettigheter etter personvernforordningen:

Du har rett til å få informasjon om hvorvidt vi behandler personopplysninger om deg. Du har rett til å få informasjon om hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan vi behandler de, hvilke typer personopplysninger vi behandler, hvem som eventuelt mottar personopplysningene og hvor lenge personopplysningene lagres. Vi anbefaler at du leser igjennom våre personvernerklæringer før du eventuelt tar kontakt med oss.
 

Les mer om disse rettighetene og annen informasjon om personvern her.

 

Velkommen til Unilabs hjemmeside

Gå videre til hovedsiden

Eller velg et land i listen under