Miljolab | Legionella | PRØVETAKNING LEGIONELLA | Unilabs Skip to main content

Prøvetaking Legionella

 

Hvorfor ta Legionellaprøver?
Alle virksomheter som har vannsystemer som kan stimulere vekst av legionellabakterier og spre dem til omgivelsene er pålagt å gjennomføre en risikovurdering. Dette kan du lese om i «Forskrift om miljørettet helsevern» . Risikovurderingen benyttes som et grunnlag for å lage drifts- og kontrollrutiner.

Legionellaprøver tas først som en del av risikovurderingen, og senere for å dokumentere at de innførte driftsrutinene fungerer tilfredsstillende. Les mer om prøvetaking nedenfor eller kontakt oss.

Om Legionella og prøvetaking
Legionellabakterier er naturlig forekommende i små mengder i naturen, men kan oppformeres kraftig i lunkent vann. Legionellabakteriene er avhengig av andre organismer for å formere seg, og de lever derfor i biofilm (belegg) på overflater inne i rørsystemet. Hvor mye legionellabakterier som påvises i en vannprøve vil være avhengig av mengde biofilm som løsner fra overflater og transporteres med vannstrømmen.

Et legionellainfisert anlegg vil kunne vise stor variasjoner i legionellakonsentrasjon, og det er derfor viktig å følge anlegget med prøver over tid. En enkelt vannprøve, som er negativ, er ikke tilstrekkelig dokumentasjon til å friskmelde et anlegg.

Prøver bør tas nærmest mulig, og nedstrøms for de områder hvor risikovurderingen indikerer at vekstbetingelsene for legionellabakterier er tilstede. Om mulig bør det også tas prøve av biofilm/belegg. Ring oss om du trenger hjelp til å velge riktige prøvetakningspunkter.

Det anbefales relativ hyppig prøvetakingsfrekvens første driftsår for å bli kjent med anlegget og for å dokumentere effekten av de forebyggende tiltakene. Dersom alle prøver er negative kan man redusere prøvetakingsfrekvensen.

Retningslinjer for prøvetaking og forsendelse fås sammen med bestilt utstyr.

Velkommen til Unilabs hjemmeside

Gå videre til hovedsiden

Eller velg et land i listen under