Organisasjonsendring | Unilabs Skip to main content

04/05/2023

Organisasjonsendring

Ny ledelsesstruktur hos Unilabs
Unilabs har utnevnt nåværende administrerende direktør i Unilabs Norge, Baber Qazi til ny, internasjonal leder for Strategic Business Unit Radiology.

Utnevnelsen skjer i kjølvannet av fundamentale organisasjonsendringer, og Baber Qazi tar med dette plass i en forsterket ledelsesstruktur som tar sikte på å styrke kvaliteten av helsetjenester på tvers av landegrenser. 

Formålet med organisasjonsendringene i Unilabs er å posisjonere selskapet som en enda sterkere leverandør av helsetjenester og selskapet har pekt ut noen av de mest kompetente landssjefene for å lede den internasjonale innsatsen.

  • Baber Qazi har vist svært gode lederegenskaper og setter pasienten alltid først i sitt arbeid. Dette er avgjørende for Unilabs. I en verden hvor ekspertise er mangelvare, og helsesektoren sliter med å oppfylle forventningene, setter jeg stor pris på å ha dyktige ledere som Baber Qazi på laget, sier Marc Engel, nyutnevnt konsernsjef og tidligere styreleder i Unilabs SA.

 

Unilabs er en av de mest erfarne leverandørene av private helsetjenester og har sin virksomhet i mer enn 15 land. Unilabs er den største radiologileverandøren i Norge og har pasienter fra alle helseregioner. Før Baber Qazi ble utnevnt til leder for Strategic Business Unit Radiology har han vært administrerende direktør i Unilabs Norge siden 2021.

  • Enhver person på denne planeten bør ha tilgang til diagnostikk med høy kvalitet og som de kan ha råd til på det tidspunktet de trenger det. Vi blir stadig eldre og heldigvis vil medisinsk innovasjon og utvikling tillate oss å behandle flere sykdommer i fremtiden. Med når helsevesenet i de fleste land i verden mangler ressurser, er det avgjørende at vi finner nye måter å arbeide på for å kunne gi høykvalitets helsetjenester til alle. Både Unilabs og flere andre private helsetilbydere spiller en viktig rolle ved å komplettere det offentlige helsevesenet på en måte som kommer pasientene til gode, sier Baber Qazi

 

Laila Aarseth er utnevnt til ny administrerende direktør i Unilabs Norge etter Baber Qazi. Laila Aarseth startet i Unilabs Norge i mai 2021 og har i sine tidligere roller i selskapet vist seg å være en meget dyktig leder som har bidratt betydelig til Unilabs Norges radiologi og laboratoriemedisin enheter.

Laila Aarseth og Baber Qazi

 

Velkommen til Unilabs hjemmeside

Gå videre til hovedsiden

Eller velg et land i listen under