COVID Informasjon til rekvirenter | Unilabs Skip to main content

Coronavirus

(SARS-CoV-2) diagnostikk

Det er ikke lenger krav om testing for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer. Den generelle anbefalingen er å holde seg hjemme så lenge du er syk. Dersom du oppsøker lege på grunn av luftveissymtpomer vil legen vurdere hvilke prøver som skal tas.

Ved utenlandsreise anbefales å sjekke reglene som gjelder for det landet du skal reise til, da det kan være behov for SARS-CoV-2 testing før avreise. Kostnaden for testing før utenlandsreise og ved screening av personer uten symptomer for annet formål dekkes ikke av Helfo.

For mere informasjon se helsenorge.no

For SARS-CoV-2 RNA deteksjon benyttes realtime PCR-metoder ved våre laboratorier i Oslo og Skien. Svar tiden er fra 1-3 dager. Analysen utføres ikke i helgene. Svar på SARS-CoV-2 analyser er tilgjengelig for helsepersonell i Kjernejournal og for pasienter på helsenorge.no 

SARS-CoV-2 IgG antistoff analysen detekterer anti-spike protein IgG og er derfor egnet til å påvise antistoffer ervervet gjennom vaksinering og/eller gjennomgått infeksjon. Prøven videresendes laboratoriet ved St Olavs Hospital for påvisning av nukleokapsid IgG antistoffer, dersom det er behov for å skille mellom vaksinasjon og gjennomgått infeksjon.

 

 

Velkommen til Unilabs hjemmeside

Gå videre til hovedsiden

Eller velg et land i listen under