Skip to main content

Coronavirus (SARS-CoV-2) diagnostikk

Informasjon om testkriterier og prioriteringsrekkefølge ved manglende testkapasitet er publisert på nettsidene til Folkehelseinstituttet: Testkriterier - FHI.

For SARS-CoV-2 RNA deteksjon benyttes realtime PCR-metoder ved våre laboratorier i Oslo og Skien. Positive prøver videresendes til både Sykehuset i Vestfold og FHI for påvisning av virusmutanter.

SARS-CoV-2 IgG antistoff analysen detekter anti-spike protein IgG og er derfor egnet til å påvise vaksinerespons og gjennomgått infeksjon. For mer informasjon om serologisk diagnostikk: Serologi og antistoff hurtigtester - FHI  

Svar på SARS-CoV-2 analyser er tilgjengelig for helsepersonell i Kjernejournal og for pasienter på helsenorge.no

Personer med behov for testing av andre grunner, eksempelvis helseattester i forbindelse med utenlandsreiser, utenlandske studiesteder eller for arbeidsgiver, må betale selv for analysen. Dette dekkes ikke av det offentlige.  Ved rekvirering av analysen må det derfor krysses av i feltet for Bedrift/annen avtale på rekvisisjonen.  Betaling skjer ved at laboratoriet fakturerer rekvirerende lege, som igjen må fakturere pasienten.

Velkommen til Unilabs hjemmeside

Gå videre til hovedsiden

Eller velg et land i listen under